zaterdag 21 december 2013

8 Zaad maan 6 dag 10. Het is Rode Hemelwandelaar Magnetische Toon 1.

ZONDAG

NIEUW KASTEEL
In het eerste Rode Kasteel hebben we geboorte gegeven aan een nieuw idee en in dit tweede Witte Kasteel van Verfijning ontstaat daar mentale helderheid over.
Witte Kasteel van Oversteek (dood/verfijning)
Wit is de kleur van verfijning; het verfijnen van wat je hebt opgestart bij het Rode Kasteel. De start is nu gemaakt, de opstart problemen zijn (hopelijk) voorbij en het is nu tijd om je proces te verfijnen. Dat doen we met behulp van de kracht van de Hemelwandelaar (in de 1e 13 dagen) waarmee je jezelf kunt afstemmen en op het juiste spoor krijgen en boodschappen doorkrijgen vanuit andere werelden.
Vervolgens biedt het Wereldoverbrugger Wavespell nieuwe kansen; laat los wat je niet meer dient en grijp de nieuwe kans aan als hij voorbij komt. Vrees niet, steek maar over.
Als je moeite hebt met loslaten zal de Storm Wavespell je daar wel een handje bij helpen. Hou je maar vast en laat het transformeren. Benut de vrijkomende energie.
We sluiten dit kasteel af met de Mens Wavespell; je Vrije Wil - weet dat alles een keuze is en dat het Universum zich in zal spannen om elke wens of gedachte die jij hebt zal proberen te verwerkelijken; dat is de wet van het Universum. Zorg dan maar dat je gedachten zuiver zijn!

NIEUWE GOLF/WAVESPELL. Een golf begint en eindigt met dezelfde kleur.
1e golf van het Witte Kasteel van Oversteek (dood/verfijning).
Vandaag begint een nieuwe golf (lichtimpuls of 13-daagse scheppingscyclus) van HEMELWANDELAAR. In de basisenergie van deze initiërende lichtimpuls bestaat de constante behoefte om jezelf te verbeteren en in competitie te gaan. Je bent gefocust op het bereiken van je intenties en doelstellingen. Als je geboren bent in de lichtimpuls van HEMELWANDELAAR (en tijdens deze 13 dagen ook voor de rest), ben je waarschijnlijk een goede leraar of een goed voorbeeld van het leven van je waarheid. De uitdaging ligt erin om je zelfvooringenomenheid ietsje te temperen, ook al ben je heilig overtuigd van je eigen opvattingen.
KIN 53
8 Zaad maan 6 dag 10
Het is Rode Hemelwandelaar Magnetische Toon 1.

RODE HEMELWANDELAAR

Heb de moed om risico’s te nemen en af te wijken van de norm. Stel je avontuurlijk op, waardoor je je eigen grenzen kan gaan verleggen. Als jouw ideeën en concepten beginnen te veranderen en te groeien, zullen ook je oriëntatiepunten veranderen. Zie je angsten onder ogen, erken ze en laat ze achter je, en ga door met verruimen van jezelf en GROEI. Je hebt de kracht en de moed gekregen om je op te rekken voorbij de gewone grenzen van de ervaring.

MAGNETISCHE TOON 1

Een schicht spirituele levensenergie komt in spiraalbeweging tevoorschijn uit het Grote Mysterie. Toon 1 wordt krachtig geleid door zichzelf en versterkt. Deze toon brengt een lichtpulsering op gang en zet de toon voor een volledige 13 dagen periode. Vandaag is een goede dag om je intentie neer te zetten, te beginnen. Stel je doelen vast en zet je energie in om op te starten. Zo trek je dat naar je toe wat je nodig hebt voor deze doelen.

Geen opmerkingen: