donderdag 12 december 2013

8 Zaad maan 6 dag 1. Het is Geel Zaad Boventoon Toon 5.

VRIJDAG
NIEUWE MAAN(D) 6
13 maan(d)en van 28 dagen + 1 dag buiten de tijd = samen weer 365 dagen. Elk jaar van 13 december tot en met 9 januari (28 dagen) is het Ritmische Hagedis Maan(d).
Hoe kan ik gelijkheid organiseren?
Hoe kom jij het beste in evenwicht? Zorg dat je eerst vanbinnen in evenwicht bent. Ga vaker naar binnen om dat te bereiken en breng je dromen mee naar buiten.
Daar gaan deze 28 dagen over.

Kernwoorden: balanceren, organiseren, gelijkheid.
Wat heb jij nodig om in je evenwicht te vinden?
Niets voor niets is de Hagedis het totemdier voor deze 6de maan(d). Volgens een Mexicaans verhaal is de zon ooit 7 dagen en nachten verdwenen. Alle mensen en dieren waren ongerust en wachtten op zijn terugkeer, maar tevergeefs. De zon kwam niet terug. Toen besloot een aantal dieren de zon te zoeken, maar ze vonden de zon niet. Iedereen gaf het op behalve de kleine groene hagedis. Ze bleef doorzoeken en vond de zon uiteindelijk slapend onder een steen. Zo was het de hagedis die het licht naar de wereld terugbracht.
In de 6de maan(d) breng je evenwicht in de beweging die gaande is. Evenwicht van buiten kan slechts bereikt worden door innerlijk evenwicht. En die vinden we alleen door naar binnen te reizen naar de bron. In de Golf/Wavespell verander je bij de 5de Toon van richting. Het proces van 1 tot 4 wordt nog eens herhaald vanaf de 5de Toon. Net als de stabilisatie bij Toon 2 herstel je bij Toon 6, dus na de richtingsverandering bij Toon 5, je evenwicht, Dat is ritme.

Je hebt 28 dagen de tijd om je EVENWICHT te vinden. En je benut de jaarenergie (Gele Zaad Galactische Toon 8) om duidelijkheid te krijgen in je hartsverlangende GELIJKHEID!
Elke week van 7 dagen heeft een andere energie, 4x (4 is de kleinste cyclus van Maya Tzolkin: rood, wit, blauw, geel), zo kom je weer op 28 dagen.
De 1e 7 dagen ga je opstarten met in dit geval de vraag van deze maan(d). Volg hierin je hart, denk niet ik kan het niet. Denk en gebruik de kracht van de HAGEDIS om deze gedachte los te laten.
De 2e 7 dagen ga je verfijnen/bijstellen.
De 3e 7 dagen ga de energie verzamelen/aantrekken die helpt om te transformeren/om te zetten naar werkelijkheid.
De 4e en laatste 7 dagen van deze maan(d) wordt je BALANS helder en je draagt het helemaal in je en straalt het uit. Je kunt jezelf niet voorstellen zonder deze GELIJKHEID.

Gedeeltes overgenomen uit het oude "13 manen werkboek van de natuurlijke tijd".
KIN 44
8 Zaad maan 6 dag 1
Het is Geel Zaad Boventoon Toon 5

GEEL ZAAD

Kijk eens naar de plaatsen waar je de groei van je dromen niet toestaat. Koester je het slapende zaadje in de veilige innerlijke wereld? Beperk je je natuurlijke groei door binnen het beschermende omhulsel van het zaadje te blijven? Vergeet niet dat het omhulsel van het zaadje geen leven brengt. Het wordt afgeworpen opdat de levenskracht en het licht in de zaadkern nieuw leven kunnen voortbrengen. Wacht niet op de perfecte plaats of tijd om jezelf te laten ontkiemen. Begin te ontkiemen!

BOVENTOON TOON 5

Jouw enkelvoudige intentie verlangt ernaar om een deel te worden van de gehele schepping. Door deze intentie te bekrachtigen, te versterken, straal je deze energie uit en zo kan je de middelen die je voor je intentie nodig hebt, gaan vaststellen. Door opnieuw te benadrukken wat je begonnen bent, komt de oorspronkelijke intentie nog duidelijker over. Hierdoor vindt er een verschuiving van 90 graden van dimensie plaats. We hebben de 4 basiselementen gehad en gaan als het ware een etage hoger als in een spiraal.

Geen opmerkingen: