zaterdag 31 augustus 2013

8 Zaad maan 2 dag 10. Het is Rode Draak Ritmische Toon 6.

ZONDAG
KIN 201
8 Zaad maan 2 dag 10
Het is Rode Draak Ritmische Toon 6

RODE DRAAK

Als je jezelf geen toestemming kunt geven om zonder voorbehoud te ontvangen van anderen en het universum, kun je makkelijk afbranden. Beleef vandaag dat het leven je draagt. Maak je geen zorgen over gisteren of morgen. Neem je eigen ideeën serieus en voel aan wat er nu tot realisatie wil worden gebracht. Leer het thema geld vanuit energetisch perspectief te ervaren. Als jouw levensenergie stroomt, stroomt ook het geld. Dus heb vertrouwen in het leven en in jezelf. Gebruik je creativiteit om voor jezelf hemel op aarde te creëren.

RITMISCHE TOON 6

Je hebt een hoop voorwerk gedaan en nu is het tijd om de middelen zo te organiseren (op de juiste plek brengen) dat er een evenwicht ontstaat die met de toekomstige veranderingen toch in balans blijft en mee kan met het levensritme. Zo kan elke situatie die eerst bestond verfijnd worden, of verbeterd. Om conflicten te voorkomen, is het goed om tolerant te worden en niet te oordelend. Alles op zijn tijd. Zo breng je op een efficiënte manier balans in je leven.

vrijdag 30 augustus 2013

8 Zaad maan 2 dag 9. Het is Gele Zon Boventoon Toon 5.

ZATERDAG
KIN 200
8 Zaad maan 2 dag 9
Het is Gele Zon Boventoon Toon 5

GELE ZON

Kijk zo volledig mogelijk, allesomvattend naar jezelf en naar alles wat je tegenkomt. Besef dat alles goed is en dat alles recht heeft om te zijn. Laat oordelen en veroordelen los om ruimte binnenin jezelf te creëren. Vaak veroordeel je de ander voor iets waar je zelf de neiging toe hebt. Als je hiervan bewust wordt, verliest het zijn lading. Wij groeien allemaal naar volledige gelijkwaardigheid en onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en de ander. Je eigenwaarde is hierin de bepalende factor. Jij bent je eigen bron van onvoorwaardelijke liefde.

BOVENTOON TOON 5

Jouw enkelvoudige intentie verlangt ernaar om een deel te worden van de gehele schepping. Door deze intentie te bekrachtigen, te versterken, straal je deze energie uit en zo kan je de middelen die je voor je intentie nodig hebt, gaan vaststellen. Door opnieuw te benadrukken wat je begonnen bent, komt de oorspronkelijke intentie nog duidelijker over. Hierdoor vindt er een verschuiving van 90 graden van dimensie plaats. We hebben de 4 basiselementen gehad en gaan als het ware een etage hoger als in een spiraal.

donderdag 29 augustus 2013

8 Zaad maan 2 dag 8. Het is Blauwe Storm Zelfbestaande Toon 4.

VRIJDAG
KIN 199
8 Zaad maan 2 dag 8
Het is Blauwe Storm Zelfbestaande Toon 4

BLAUWE STORM

Stormen zorgen voor het schoonmaken van de natuur. Zorg ervoor dat je in het oog van de orkaan blijft staan. Maak ruimte voor transformatie (die is onvermijdelijk), biedt geen weerstand en laat gehechtheid aan oude concepten c.q. illusies los, want dat maakt de intensiteit alleen nog maar heftiger. Dan zul je mee gaan resoneren en binnenin je wordt geheeld. Belangrijk is dat jij je bewust bent van wat er met je gebeurt. Dit bewustzijn is noodzakelijk om te voorkomen dat je opnieuw iets creëert wat eigenlijk al opgelost had kunnen zijn.

ZELFBESTAANDE TOON 4

Dit is de toon van structuur. Je intentie van wat je wilt scheppen komt tot zijn recht in alle basiselementen (vuur, water, lucht, aarde). Onderzoek alle opties grondig en gebruik jouw onderscheidingsvermogen zorgvuldig. Jouw intentie harmoniseert en balanceert deze elementen tot één geheel, daarbij geen onderscheid makend en niet oordelend. Je definieert nu ook je grenzen. Door dit alles kan je jouw energie gebruiken om te ordenen en een aktieplan maken. Laat ruimte over voor heroverwegingen.

woensdag 28 augustus 2013

8 Zaad maan 2 dag 7. Het is Witte Spiegel Elektrische Toon 3.

WOENSDAG
KIN 198
8 Zaad maan 2 dag 7
Het is Witte Spiegel Elektrische Toon 3

WITTE SPIEGEL

Je bekijkt (iedereen kijkt) alles, hoe dan ook, altijd door een eigen bril. Jouw interactie met anderen helpt je jezelf te zien in de ander, een spiegeling. Zo kan je tot een dieper inzicht komen over jezelf. Ga deze confrontatie met jezelf in alle liefde aan. Zie je schaduwkanten onder ogen en weet dat dat ook een deel van je is die onvoorwaardelijke liefde nodig heeft. Jouw waarneming is niet de enige juiste. Leer kijken vanuit andere invalshoeken. Neem risico en vraag aan een vriend of vriendin hoe zij jou zien, zodat je jezelf beter kunt leren begrijpen.

ELEKTRISCHE TOON 3

Blijf in actie, in beweging. Onderneem het een en ander, anders zal de aandacht voor jezelf en van je omgeving in jou snel verslappen. Op deze toon kan je makkelijker oplossingen bedenken en zo je energie om te zetten in voortgang (vooruitgang). Met jouw scheppende energie vanuit de Bron komt jouw intentie naar voren. Door de beweging, de actie, komt er verandering en ben je weer een stap verder naar je doel(en).

dinsdag 27 augustus 2013

8 Zaad maan 2 dag 6. Het is Rode Aarde Lunaire Toon 2 GAP.

WOENSDAG
KIN 197
8 Zaad maan 2 dag 6
Het is Rode Aarde Lunaire Toon 2 GAP

RODE AARDE

Als jij je voor je leven openstelt, kan deze soepel en gemakkelijk verlopen. Als je te veel in je hoofd gaat zitten, dan is dat moeilijker, omdat je niet in het hier en nu bent. Zo kun je de synchroniciteiten die in je leven langs komen volkomen over het hoofd zien. Dus wees alert en let op innerlijke impulsen om erachter te komen waar de universele krachten je naar toe willen leiden. Dit gaat nog makkelijker als je contact hebt met moeder aarde door bijvoorbeeld in het zand te gaan staan met blote voeten.

LUNAIRE TOON 2

Toon 2 kan een tweespalt veroorzaken, maar doet dit om te komen tot een overzichtelijke en nieuwe stabiele orde. De uitdaging is er om synergie voor elkaar te krijgen en je energie om te zetten om samen te werken. De twee uiterste energieën werken samen en creëren een achtergrond van waaruit we onze manifestatie kunnen gaan zien. Zonder deze eerste scheiding zouden we datgene dat gecreëerd wordt niet kunnen zien. Met toon 1 ben je begonnen doel(en) vast te stellen. Nu kan je jouw uitdagingen gaan bepalen.

maandag 26 augustus 2013

8 Zaad maan 2 dag 5. Het is Gele Krijger Magnetische Toon 1.

DINSDAG
Nieuwe golf / wavespell
4e en laatste golf (geel) van het Gele Kasteel van Geven/Schenking.
Vandaag begint een nieuwe golf (de 16de van deze Tzolkin) (lichtimpuls of 13-daagse scheppingscyclus) van KRIJGER. In de basisenergie van deze lichtimpuls ligt een ijzeren wil besloten en idealen die niet gemakkelijk veranderen om anderen een plezier te doen. Als je geboren bent (en tijdens deze 13 dagen ook voor de rest) in de lichtimpuls van KRIJGER neig je ertoe erboven te staan, boven welke kritiek dan ook. Onder al dit zelfvertrouwen gaat een diepe angst voor afwijzing schuil, soms gekoppeld aan schuldgevoelens, die een sterke invloed uitoefenen op KRIJGER zijn  gevoel van eigenwaarde. Hoewel behoorlijk getalenteerd en van alle markten thuis, voelt KRIJGER zich vaak in de schaduw staan van anderen. Herinner jezelf eraan dat je de wereld een heleboel te bieden hebt, en neem jezelf niet zo serieus.

KIN 196
8 Zaad maan 2 dag 5
Het is Gele Krijger Magnetische Toon 1

GELE KRIJGER

Leer door de verschillen in informatie af te wegen. Je weet waar de obstakels zitten die de stroom blokkeren. Voel vandaag je innerlijke leiding. Kan je deze toestaan of ben je bang en onzeker? Laat deze gevoelens toe, ben onbevreesd. Als ze er mogen zijn, worden ze voor jou een werkelijke kracht. Er is geen strijd nodig, ook geen innerlijke. Herstel de harmonie in jezelf en maak gebruik van de hogere intelligentie binnenin je. Achter ieder einde gaat een nieuw begin schuil.

MAGNETISCHE TOON 1

Een schicht spirituele levensenergie komt in spiraalbeweging tevoorschijn uit het Grote Mysterie. Toon 1 wordt krachtig geleid door zichzelf en versterkt. Deze toon brengt een lichtpulsering op gang en zet de toon voor een volledige 13 dagen periode. Vandaag is een goede dag om je intentie neer te zetten, te beginnen. Stel je doelen vast en zet je energie in om op te starten. Zo trek je dat naar je toe wat je nodig hebt voor deze doelen.

zondag 25 augustus 2013

8 Zaad maan 2 dag 4. Het is Blauwe Adelaar Kosmische Toon 13.

MAANDAG
KIN 195
8 Zaad maan 2 dag 4
Het is Blauwe Adelaar Kosmische Toon 13

BLAUWE ADELAAR

Leef in de wetenschap dat je deel uitmaakt van het geheel. Besef dat voor jezelf zorgen hetzelfde is als zorgen voor het geheel. Zorg dat je een evenwicht vindt tussen dienstbaarheid en jezelf voeden en opladen. Vergeet niet dat de mate waarin je goed voor jezelf zorgt, de mate is waarin je iets kunt betekenen voor anderen. Ervaar vandaag het grote beeld. Kijk naar waar je zelf staat in dit beeld, sta je centraal of aan de zijkant. Om jouw visie in dit leven waar te maken dien je in het centrum te staan. Durf voor jezelf op te komen. Stel je eigen grenzen en zeg ook nee, wanneer je voelt dat dit noodzakelijk is.

KOSMISCHE TOON 13

Vandaag is het de laatste dag van deze golf/wavespell (13-daagse cyclus).
Je hebt bruggen geslagen, je hebt een dieper inzicht gekregen. Het is de vervulling van jouw creatie en het zoeken naar heldere aanwijzingen over jouw volgende stap, het volgende project. Het is een tijd voor afronding, voor het vastknopen van losse eindjes. Geniet van het resultaat, je hoeft alleen maar aanwezig te zijn. Ga het leven.
Morgen begint er weer een nieuwe GOLF.

zaterdag 24 augustus 2013

8 Zaad maan 2 dag 3. Het is Witte Tovenaar Kristallen Toon 12.

ZONDAG
KIN 194
8 Zaad maan 2 dag 3
Het is Witte Tovenaar Kristallen Toon 12

WITTE TOVENAAR

Beleef vandaag jouw integriteit. Luister hiervoor vooral naar je hart. Via je hart heb je jouw connectie met de Bron van alle leven. Alles wat uit deze Bron komt is juist en zuiver. Als je vanuit deze ruimte handelt dan ben je volledig integer. Spreek de waarheid zonder over de ander heen te walsen. Laat je denkkracht versmelten met de kracht van je hart om je intensiteit wat milder te maken. Laat je behoefte aan goedkeuring van anderen los. Je verfijnt de informatie die je gisteren hebt ontvangen.

KRISTALLEN TOON 12

Ervaringen terugkoppelen. Helderheid creëren. Voorbereiding op een nieuwe cyclus. Doe vandaag dingen die je stabiliteit geven. Dit is een dag van samenwerking. Kijken naar wat er de afgelopen tijd is gebeurd en hoe je het in het vervolg mogelijk anders gaat doen zodat het beter tot zijn recht komt, maar ook wat wil je zo houden als het is. Geef je over aan de vreugdevolle opwinding van het nieuwe begin van je bestemming. Hierdoor vindt er een verschuiving van 90 graden van dimensie plaats.

vrijdag 23 augustus 2013

8 Zaad maan 2 dag 2. Het is Rode Hemelwandelaar Spectrale Toon 11.

ZATERDAG
KIN 193
8 Zaad maan 2 dag 2
Het is Rode Hemelwandelaar Spectrale Toon 11

RODE HEMELWANDELAAR

Heb de moed om risico’s te nemen en af te wijken van de norm. Stel je avontuurlijk op, waardoor je je eigen grenzen kan gaan verleggen. Als jouw ideeën en concepten beginnen te veranderen en te groeien, zullen ook je oriëntatiepunten veranderen. Zie je angsten onder ogen, erken ze en laat ze achter je, en ga door met verruimen van jezelf en GROEI. Je hebt de kracht en de moed gekregen om je op te rekken voorbij de gewone grenzen van de ervaring.

SPECTRALE TOON 11

Laat de scheppingen uit het verleden integreren en verwijder de zaken die niet meer mee willen naar jouw nieuwe schepping. Laat los en neem afstand! Neem slechts die onderdelen mee en laat slecht dat tot ontwikkeling komen, die jouw intentie van jouw doel ondersteunen. Door alles te vereenvoudigen kan je je energie gebruiken om tot jouw essentie te komen. Bied ruimte aan deze veranderingen. Daardoor krijgt het leven een sierlijke eenvoud. Laat het gebeuren!

donderdag 22 augustus 2013

8 Zaad maan 2 dag 1. Het is Gele Mens Planetaire Toon 10 GAP.

VRIJDAG

NIEUWE MAAN(D) 2
13 maan(d)en van 28 dagen + 1 dag buiten de tijd = samen weer 365 dagen. Elk jaar van 23 augustus tot en met 19 september (28 dagen) is het de Tweede Lunaire Schorpioen Maan(d)
Wat is mijn UITDAGING? Daar gaan deze 28 dagen over.
Kernwoorden: stabiliseren, polariseren, uitdaging.
Vergeet niet dat er altijd twee kanten tegen over elkaar bestaan. De een kan niet zonder de ander. Er is geen licht zonder schaduw. Je kan je alleen richten op je positieve kant, maar zie nu eens ook je schaduwkant onder ogen. Dit is je stimulans, de beweging die je uitdaagt.
In deze Schorpioen maan(d) kan je er op rekenen dat de schaduwzijde van je leven zich onverwacht aankondigt.  Blijf dan het geheel zien. Laat je niet verleiden om schaduw met schaduw te bestrijden, verzamel eerst de middelen om deze obstakels op te ruimen. Stuur licht en liefde.

Je hebt 28 dagen de tijd om je UITDAGING vast te stellen. En je benut de jaarenergie (Gele Zaad Galactische Toon 8) om duidelijkheid te krijgen in je hartsverlangende UITDAGING!
Elke week van 7 dagen heeft een andere energie, 4x, zo kom je weer op 28 dagen.
De 1e 7 dagen ga je opstarten met in dit geval de vraag Wat is mijn UITDAGING? van deze maan(d). Volg hierin je hart, denk niet ik kan het niet. Denk en gebruik de kracht van de vleermuis om deze gedachte los te laten.
De 2e 7 dagen ga je verfijnen/bijstellen wat je je als UITDAGING hebt gesteld.
De 3e 7 dagen ga de energie verzamelen/aantrekken die helpt om deze UITDAGING te transformeren/om te zetten naar werkelijkheid.
De 4e en laatste 7 dagen van deze maan(d) wordt je UITDAGING helder en je draagt het helemaal in je en straalt het uit. Je kunt jezelf niet voorstellen zonder deze UITDAGING.

Gedeeltes overgenomen uit het oude "13 manen werkboek van de natuurlijke tijd".

KIN 192
8 Zaad maan 2 dag 1
Het is Gele Mens Planetaire Toon 10 GAP

GELE MENS

Het is tijd om jezelf te “voeden”, van jezelf te houden en te gaan vertrouwen dat de kosmos je steunt. Zoek uit wat jou gelukkig maakt. Het is oké om aan jezelf te geven. Beleef vandaag de kracht van het richten van je aandacht. Stap uit je hoofd en luister naar je intuïtie. Maak je los van je aangeleerde weten en je eigen vertrouwde waarheden, om daardoor bij je oorspronkelijke zijn uit te komen. Vandaag is het makkelijker dingen om te zetten in een begrijpelijke vorm, als je je open stelt.

PLANETAIRE TOON 10

Je hebt jouw intentie helemaal geperfectioneerd, daardoor kan deze nu van geest naar fysieke vorm gaan. Je maakt je actie concreet en je energie zet je om in produceren. Je zet het om in de praktijk.
Het is tijd om te manifesteren, je doelen te realiseren. Houd wel goed in de gaten op welk verlangen jij jezelf wenst om te scheppen. Vraag jezelf af wat de beweegreden is achter je schepping. Dient het het hoogste doel en staat het op één lijn met je ware bestemming?

woensdag 21 augustus 2013

8 Zaad maan 1 dag 28. Het is Blauwe Aap Solaire Toon 9.

Donderdag
KIN 191
8 Zaad maan 1 dag 28 (laatste dag van deze maan!)
Het is Blauwe Aap Solaire Toon 9

BLAUWE AAP

Laat je illusies varen en geef je ware zelf de ruimte om tevoorschijn te komen. Kijk wat er gebeurt als je ruimte laat voor spontaniteit. Geloof in de magie van het moment. Verlichting betekent niet dat het moeilijk hoeft te zijn: het kan makkelijk zijn. Leer hoe je de spirituele kant van het leven kunt ervaren door humor. Laat je zorgen over wat anderen over je denken los. Geef oude projecties niet langer de macht om je pijn te doen. Maak een begin met het leven van je dromen en zing je eigen unieke melodie.

SOLAIRE TOON 9

De groeistap die je vandaag mag maken, is om je intenties voor het bereiken van het doel van deze golf helder te krijgen. Door je volledige betrokkenheid bij dit proces gebruik je je energie om uit te breiden en zo een nog groter werkgebied te bereiken. Doorzettingsvermogen helpt je dit project tot volgroeiing en volbrengen te krijgen. Jij wilt dat jouw schepping wordt afgemaakt. Hierdoor vindt er een verschuiving van 90 graden van dimensie plaats. We hebben nu 2 keer de 4 basiselementen gehad en gaan als het ware een etage hoger, als in een spiraal.

dinsdag 20 augustus 2013

8 Zaad maan 1 dag 27. Het is Witte Hond Galactische Toon 8.

WOENSDAG
KIN 190
8 Zaad maan 1 dag 27
Het is Witte Hond Galactische Toon 8
WITTE HOND

Word je vandaag in beslag genomen door de drama’s van het leven? Vraag jezelf dan af of je reageert vanuit angst, boosheid of jaloezie. In plaats van te reageren, kun je ook gewoon getuige zijn van de gebeurtenissen en ervan leren. Beleef vandaag je eigen tolerantie. Breng dit tot uiting naar jezelf. Dit is de basis. Eerst van jezelf houden zoals je bent, dan pas richt je je naar de ander. Wat kan je moeilijk van jezelf accepteren? Om hiervan net zo te houden ligt de uitdaging!
GALACTISCHE TOON 8


Gisteren ben je erachter gekomen of je op de goede weg bent. Vandaag is het nodig om het evenwicht in jezelf te vinden. Door innerlijk gecentreerd te zijn, kun je niet van je stuk gebracht worden. Jouw intentie begint vorm te krijgen, structuur. Dan zie je ook of er nog wat herstructurering nodig is. Zo ontdek en herontdek je ook de grenzen tussen geest en vorm. Als dit alles in harmonie is, kan jij je activiteiten gaan vormgeven.

maandag 19 augustus 2013

8 Zaad maan 1 dag 26. Het is Rode Maan Resonante Toon 7 GAP.

DINSDAG
KIN 189
8 Zaad maan 1 dag 26
Het is Rode Maan Resonante Toon 7 GAP
RODE MAAN

Beleef vandaag het gevoel van zelfvertrouwen. Wees trots op jezelf, want je beschikt over een groot potentieel. Kom hiermee naar buiten. Als dat niet lukt, kijk dan wat de oorzaak hiervan is. Wie houdt je klein en wie staat er steeds met kritiek op je klaar? Vergeet niet, de natuurlijke talenten die voortvloeien uit sensitiviteit komen alleen maar naar degenen die er klaar voor zijn. Vertrouw op je instinct en innerlijke leiding.
RESONANTE TOON 7


Vandaag gaat het over afstemming. Je kunt het traject dat je tot nu toe binnen deze golf hebt afgelegd goed overzien en een juiste inschatting maken van het vervolg (Toon 7 is het midden / centrum tussen toon 1 en toon 13.) Zo zie/voel je hoe je intentie naar het fysieke over kan gaan. Voel diep van binnen of je op de goede weg bent. Haal hier inspiratie uit om jezelf en anderen te stimuleren om verder te gaan. Evalueer je werkzaamheden.

zondag 18 augustus 2013

8 Zaad maan 1 dag 25. Het is Gele Ster Ritmische Toon 6.

MAANDAG
KIN 188
8 Zaad maan 1 dag 25
Het is Gele Ster Ritmische Toon 6
GELE STER

Laat alle oordelen over jezelf varen en wordt wat minder kritisch, om zo meer ruimte en aandacht te kunnen geven aan de harmonie die je wilt creëren. Neem de tijd om al je talenten te inventariseren en op waarde te schatten en een diep geloof in jezelf te voeden. Je gaven en talenten bevatten niet-herkende en niet-erkende wijsheid. Stel jezelf open voor de grotere mogelijkheden van wie je bent. Je beperkt jezelf door je eigen harde oordelen en je gewoontes waarmee je jezelf klem zet.
RITMISCHE TOON 6


Je hebt een hoop voorwerk gedaan en nu is het tijd om de middelen zo te organiseren (op de juiste plek brengen) dat er een evenwicht ontstaat die met de toekomstige veranderingen toch in balans blijft en mee kan met het levensritme. Zo kan elke situatie die eerst bestond verfijnd worden, of verbeterd. Om conflicten te voorkomen, is het goed om tolerant te worden en niet te oordelend. Alles op zijn tijd. Zo breng je op een efficiënte manier balans in je leven.

zaterdag 17 augustus 2013

8 Zaad maan 1 dag 24. Het is Blauwe Hand Boventoon Toon 5.

ZONDAG
KIN 187
8 Zaad maan 1 dag 24
Het is Blauwe Hand Boventoon Toon 5
BLAUWE HAND

Beleef vandaag wat het is om in je eigen “flow” te zijn. Stel je helemaal open voor actie van het moment en probeer dat moment op geen enkele manier mentaal in te vullen. Luister naar de impulsen die in je opkomen. Stop met het plannen en laat het in jezelf stromen. Doe dat waar je echt zin in hebt, ook als je denkt dat je dit niet kunt of mag. Maak je los van je dagelijkse rol en ontdek waartoe jij in staat bent. Stel je open voor pijn en verwarring wanneer je die mocht voelen. Besteed er aandacht aan. Je zult daardoor genezen.
BOVENTOON TOON 5


Jouw enkelvoudige intentie verlangt ernaar om een deel te worden van de gehele schepping. Door deze intentie te bekrachtigen, te versterken, straal je deze energie uit en zo kan je de middelen die je voor je intentie nodig hebt, gaan vaststellen. Door opnieuw te benadrukken wat je begonnen bent, komt de oorspronkelijke intentie nog duidelijker over. Hierdoor vindt er een verschuiving van 90 graden van dimensie plaats. We hebben de 4 basiselementen gehad en gaan als het ware een etage hoger als in een spiraal.

vrijdag 16 augustus 2013

8 Zaad maan 1 dag 23. Het is Witte Wereldoverbrugger Zelfbestaande Toon 4.

ZATERDAG
KIN 186
8 Zaad maan 1 dag 23
Het is Witte Wereldoverbrugger Zelfbestaande Toon 4
WITTE WERELDOVERBRUGGER

Ervaar vandaag dat je kunt loslaten en vergeven. Ga uit je hoofd en geef je over aan wat er zich aandient. Heb je daar moeite mee, onderzoek dan waarmee je het niet eens kunt zijn, of niet eens wilt zijn. Hoe moeilijk de omstandigheden ook lijken te zijn, toch is dat precies wat je nodig hebt om verder te gaan op je pad. Stel je open voor wat er is en vertrouw op de wijsheid die daarachter zit.
ZELFBESTAANDE TOON 4


Dit is de toon van structuur. Je intentie van wat je wilt scheppen komt tot zijn recht in alle basiselementen (vuur, water, lucht, aarde). Onderzoek alle opties grondig en gebruik jouw onderscheidingsvermogen zorgvuldig. Jouw intentie harmoniseert en balanceert deze elementen tot één geheel, daarbij geen onderscheid makend en niet oordelend. Je definieert nu ook je grenzen. Door dit alles kan je jouw energie gebruiken om te ordenen en een aktieplan maken. Laat ruimte over voor heroverwegingen.