zondag 30 september 2012

Zondag 30 september 2012. Vandaag is het Rode Slang Galactische Toon 8.

KIN 125
Zondag 30 september 2012
7 Storm 03.11 (jaar maand.dag)
Vandaag is het Rode Slang Galactische Toon 8

RODE SLANG

Doe vandaag eens iets anders, anders dat wat je gewoonlijk aan het doen bent. Gewoontes en routines doen je levensenergie afnemen. Doorbreek bewust je eigen routines. Luister naar je lichaam en vertrouw op zijn wijsheid. Maak je waarneming vlijmscherp, door heel bewust je zintuigen en je instinct te gebruiken. Hierdoor leer je meer te genieten. Laat de ander dicht bij je komen en voel wat het met je doet.

GALACTISCHE TOON 8

Gisteren ben je erachter gekomen of je op de goede weg bent. Vandaag is het nodig om het evenwicht in jezelf te vinden. Door innerlijk gecentreerd te zijn, kun je niet van je stuk gebracht worden. Jouw intentie begint vorm te krijgen, structuur. Dan zie je ook of er nog wat herstructurering nodig is. Zo ontdek en herontdek je ook de grenzen tussen geest en vorm. Als dit alles in harmonie is, kan je je activiteiten gaan vormgeven.

zaterdag 29 september 2012

Zaterdag 29 september 2012.Vandaag is het Gele Zaad Resonante Toon 7.

KIN 124
Zaterdag 29 september 2012
7 Storm 03.10 (jaar maand.dag)
Vandaag is het Gele Zaad Resonante Toon 7

GELE ZAAD

Kijk eens naar de plaatsen waar je de groei van je dromen niet toestaat. Koester je het slapende zaadje in de veilige innerlijke wereld? Beperk je je natuurlijke groei door binnen het beschermende omhulsel van het zaadje te blijven? Vergeet niet dat het omhulsel van het zaadje geen leven brengt. Het wordt afgeworpen opdat de levenskracht en het licht in de zaadkern nieuw leven kunnen voortbrengen. Wacht niet op de perfecte plaats of tijd om jezelf te laten ontkiemen. Begin te ontkiemen!

RESONANTE TOON 7

Vandaag gaat het over afstemming. Je kunt het traject dat je tot nu toe binnen deze golf hebt afgelegd goed overzien en een juiste inschatting maken van het vervolg (Toon 7 is het midden / centrum tussen toon 1 en toon 13.) Zo zie/voel je hoe je intentie naar het fysieke over kan gaan. Voel van diep van binnen of je op de goede weg bent. Haal hier inspiratie uit om jezelf en anderen te stimuleren om verder te gaan. Evalueer je werkzaamheden.

vrijdag 28 september 2012

Vrijdag 28 september 2012. Vandaag is het Blauwe Nacht Ritmische Toon 6.

KIN 123
Vrijdag 28 september 2012
7 Storm 03.09 (jaar maand.dag)
Vandaag is het Blauwe Nacht Ritmische Toon 6

BLAUWE NACHT

Ga binnen in de innerlijke krachtplaats waar je dromen, ideeën en mogelijkheden vertoeven. Word bewust en helder in je ervaringen van alledag. Laat je starre ideeën een ogenblik voor wat ze zijn en kijk eens met de ogen van een buitenstaander. Word de werkelijkheid van het bestaan, als spontane uiting van je ware integriteit. Laat je behoefte aan geborgenheid een ogenblik varen en vind dat deel van jezelf dat het avontuur aandurft en begeef je in de wereld van het onbekende.

RITMISCHE TOON 6

Je hebt een hoop voorwerk gedaan en nu is het tijd om de middelen zo te organiseren (op de juiste plek brengen) dat er een evenwicht ontstaat die met de toekomstige veranderingen toch in balans blijft en mee kan met het levensritme. Zo kan elke situatie die eerst bestond verfijnd worden, of verbeterd. Om conflicten te voorkomen, is het goed om tolerant te worden en niet te oordelend. Alles op zijn tijd. Zo breng je op een efficiënte manier balans in je leven.

donderdag 27 september 2012

Donderdag 27 september 2012. Vandaag is het Witte Wind Boventoon Toon 5.

KIN 122
Donderdag 27 september 2012
7 Storm 03.08 (jaar maand.dag)
Vandaag is het Witte Wind Boventoon Toon 5

WITTE WIND

Durf vanuit je gevoel te communiceren en zonder oordelen dat te verwoorden wat er binnenin jezelf omgaat. Ga met jezelf en met je omgeving in dialoog en vermijd discussie. Stel je open voor andere zienswijzen en overwin je beperkende overtuigingen. Licht en donker vormen samen één geheel. Verruim je bewustzijn en overstijg de schijnbare scheiding tussen tegenstellingen. Gelijk is ook ongelijk en juist is ook onjuist. Ga naar je hart en laat het controlerende in je los.

BOVENTOON TOON 5

Jouw enkelvoudige intentie verlangt ernaar om een deel te worden van de gehele schepping. Door deze intentie te bekrachtigen, te versterken, straal je deze energie uit en zo kan je de middelen die je voor je intentie nodig hebt, gaan vaststellen. Door opnieuw te benadrukken wat je begonnen bent, komt de oorspronkelijke intentie nog duidelijker over. Hierdoor vindt er een verschuiving van 90 graden van dimensie plaats. We hebben de 4 basiselementen gehad en gaan als het ware een etage hoger als in een spiraal.

woensdag 26 september 2012

Woensdag 26 september 2012. Vandaag is het Rode Draak Zelfbestaande Toon 4.

KIN 121
Woensdag 26 september 2012
7 Storm 03.07 (jaar maand.dag)
Vandaag zijn we aangekomen bij de mystieke kolom, de zevende en middelste rij van de Tzolkin, corresponderend met onze eigen mystieke kolom; de ruggegraat. Deze 20 dagen is de reeks van de Draak (toon 4) t/m de Zon (toon 10). Pak er evt. een papieren of digitale Tzolkin (http://www.pan-holland.nl/Tzolkin.htm) bij om te kijken, waar geen enkele GAP in zit en dat is eigenlijk ook niet nodig, want de hele rij is een soort van portaal... :-) Deze reeks van 20 dagen nodigt ons uit om vooral in het HIER en NU te zijn.
Vandaag is het Rode Draak Zelfbestaande Toon 4

RODE DRAAK

Als je jezelf geen toestemming kunt geven om zonder voorbehoud te ontvangen van anderen en het universum, kun je makkelijk afbranden. Beleef vandaag dat het leven je draagt. Maak je geen zorgen over gisteren of morgen. Neem je eigen ideeën serieus en voel aan wat er nu tot realisatie wil worden gebracht. Leer het thema geld vanuit energetisch perspectief te ervaren. Als jouw levensenergie stroomt, stroomt ook het geld. Dus heb vertrouwen in het leven en in jezelf. Gebruik je creativiteit om voor jezelf hemel op aarde te creëren.

ZELFBESTAANDE TOON 4

Dit is de toon van structuur. Je intentie van wat je wilt scheppen komt tot zijn recht in alle basiselementen (vuur, water, lucht, aarde). Onderzoek alle opties grondig en gebruik jouw onderscheidingsvermogen zorgvuldig. Jouw intentie harmoniseert en balanceert deze elementen tot één geheel, daarbij geen onderscheid makend en niet oordelend. Je definieert nu ook je grenzen. Door dit alles kan je jouw energie gebruiken om te ordenen en een aktieplan maken. Laat ruimte over voor heroverwegingen.

dinsdag 25 september 2012

Dinsdag 25 september 2012. Vandaag is het Gele Zon Elektrische Toon 3.

KIN 120
Dinsdag 25 september 2012
7 Storm 03.06 (jaar maand.dag)
Vandaag is het Gele Zon Elektrische Toon 3

GELE ZON

Kijk zo volledig mogelijk, allesomvattend naar jezelf en naar alles wat je tegenkomt. Besef dat alles goed is en dat alles recht heeft om te zijn. Laat oordelen en veroordelen los om ruimte binnenin jezelf te creëren. Vaak veroordeel je de ander voor iets waar je zelf de neiging toe hebt. Als je hiervan bewust wordt, verliest het zijn lading. Wij groeien allemaal naar volledige gelijkwaardigheid en onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en de ander. Je eigenwaarde is hierin de bepalende factor. Jij bent je eigen bron van onvoorwaardelijke liefde.

ELEKTRISCHE TOON 3

Blijf in actie, in beweging. Onderneem het een en ander, anders zal de aandacht voor jezelf en van je omgeving in jou snel verslappen. Op deze toon kan je makkelijker oplossingen bedenken en zo je energie om te zetten in voortgang (vooruitgang). Met jouw scheppende energie vanuit de Bron komt jouw intentie naar voren. Door de beweging, de actie, komt er verandering en ben je weer een stap verder naar je doel(en).

maandag 24 september 2012

Maandag 24 september 2012. Vandaag is het Blauwe Storm Lunaire Toon 2.

KIN 119
Maandag 24 september 2012
7 Storm 03.05 (jaar maand.dag)
Vandaag is het Blauwe Storm Lunaire Toon 2

BLAUWE STORM

Stormen zorgen voor het schoonmaken van de natuur. Zorg ervoor dat je in het oog van de orkaan blijft staan. Maak ruimte voor transformatie (die is onvermijdelijk), biedt geen weerstand en laat gehechtheid aan oude concepten c.q. illusies los, want dat maakt de intensiteit alleen nog maar heftiger. Dan zul je mee gaan resoneren en binnenin je wordt geheeld. Belangrijk is dat je je bewust bent van wat er met je gebeurt. Dit bewustzijn is noodzakelijk om te voorkomen dat je opnieuw iets creëert wat eigenlijk al opgelost had kunnen zijn.

LUNAIRE TOON 2

Toon 2 kan een tweespalt veroorzaken, maar doet dit om te komen tot een overzichtelijke en nieuwe stabiele orde. De uitdaging is er om synergie voor elkaar te krijgen en je energie om te zetten om samen te werken. De twee uiterste energieën werken samen en creëren een achtergrond van waaruit we onze manifestatie kunnen gaan zien. Zonder deze eerste scheiding zouden we datgene dat gecreëerd wordt niet kunnen zien. Met toon 1 ben je begonnen doel(en) vast te stellen. Nu kan je je uitdagingen gaan bepalen.

zondag 23 september 2012

Zondag 23 september 2012. Vandaag is het Witte Spiegel Magnetische Toon 1.

Nieuwe 10de GOLF
Vandaag begint een nieuwe golf (lichtimpuls of 13-daagse scheppingscyclus) van SPIEGEL.
In de basisenergie van deze verfijnende, rusteloze en kritische lichtimpuls is een gedrevenheid aanwezig naar krachtige, transformerende ervaringen. SPIEGEL stimuleert verandering en is ietswat onstabiel. Als je geboren bent in de lichtimpuls van SPIEGEL ben je bereid jezelf in posities te brengen waar persoonlijke transformatie geactiveerd kan worden. Je bent bereid tot het uiterste te gaan om verandering in jezelf en anderen te stimuleren. Je bent rusteloos en zeer toegewijd aan je roeping in het leven. Wellicht neem je zelf risico’s op leven en dood in je hang naar transformatie. Je uitdaging ligt erin om je eigen obstakels en zelfkritiek te overwinnen en tevreden te zijn met jezelf.
 
De groene omranding betekent dat dit de middenkolom is van de Tzolkin, dus de 7de rij van 20 zegels.

KIN 118
Zondag 23 september 2012
7 Storm 03.04 (jaar maand.dag)
Vandaag is het Witte Spiegel Magnetische Toon 1

WITTE SPIEGEL

Je bekijkt (iedereen kijkt) alles, hoe dan ook, altijd door een eigen bril. Jouw interactie met anderen helpt je jezelf te zien in de ander, een spiegeling. Zo kan je tot een dieper inzicht komen over jezelf. Ga deze confrontatie met jezelf in alle liefde aan. Zie je schaduwkanten onder ogen en weet dat dat ook een deel van je is die onvoorwaardelijke liefde nodig heeft. Jouw waarneming is niet de enige juiste. Leer kijken vanuit andere invalshoeken. Neem risico en vraag aan een vriend of vriendin hoe zij jou zien, zodat je jezelf beter kunt leren begrijpen.

MAGNETISCHE TOON 1

Een schicht spirituele levensenergie komt in spiraalbeweging tevoorschijn uit het Grote Mysterie. Toon 1 wordt krachtig geleid door zichzelf en versterkt. Deze toon brengt een lichtpulsering op gang en zet de toon voor een volledige 13 dagen periode.
Vandaag is een goede dag om je intentie neer te zetten, te beginnen. Stel je doelen vast en zet je energie in om op te starten. Zo trek je dat naar je toe wat je nodig hebt voor deze doelen.

zaterdag 22 september 2012

Zaterdag 22 september 2012. Vandaag is het Rode Aarde Kosmische Toon 13.

KIN 117
Zaterdag 22 september 2012
7 Storm 03.03 (jaar maand.dag)
Vandaag is het Rode Aarde Kosmische Toon 13

RODE AARDE

Als je je voor je leven openstelt, kan deze soepel en gemakkelijk verlopen. Als je te veel in je hoofd gaat zitten, dan is dat moeilijker, omdat je niet in het hier en nu bent. Zo kun je de synchroniciteiten die in je leven langs komen volkomen over het hoofd zien. Dus wees alert en let op innerlijke impulsen om erachter te komen waar de universele krachten je naar toe willen leiden. Dit gaat nog makkelijker als je contact hebt met moeder aarde door bijvoorbeeld in het zand te gaan staan met blote voeten.

KOSMISCHE TOON 13

Vandaag is het de laatste dag van deze golf/wavespell (13-daagse cyclus).
Je hebt bruggen geslagen, je hebt een dieper inzicht gekregen. Het is de vervulling van jouw creatie en het zoeken naar heldere aanwijzingen over jouw volgende stap, het volgende project. Het is een tijd voor afronding, voor het vastknopen van losse eindjes. Geniet van het resultaat, je hoeft alleen maar aanwezig te zijn. Ga het leven.
Morgen begint er weer een nieuwe GOLF.

vrijdag 21 september 2012

Vrijdag 21 september 2012. Vandaag is het Gele Krijger Kristallen Toon 12.

KIN 116
Vrijdag 21 september 2012
7 Storm 03.02 (jaar maand.dag)
Vandaag is het Gele Krijger Kristallen Toon 12

GELE KRIJGER

Leer door de verschillen in informatie af te wegen. Je weet waar de obstakels zitten die de stroom blokkeren. Voel vandaag je innerlijke leiding. Kan je deze toestaan of ben je bang en onzeker? Laat deze gevoelens toe, ben onbevreesd. Als ze er mogen zijn, worden ze voor jou een werkelijke kracht. Er is geen strijd nodig, ook geen innerlijke. Herstel de harmonie in jezelf en maak gebruik van de hogere intelligentie binnenin je. Achter ieder einde gaat een nieuw begin schuil.

KRISTALLEN TOON 12

Ervaringen terugkoppelen. Helderheid creëren. Voorbereiding op een nieuwe cyclus. Doe vandaag dingen die je stabiliteit geven. Dit is een dag van samenwerking,Doe vandaag dingen die je stabiliteit geven. Dit is een dag van samenwerking, kijken naar wat de afgelopen tijd is gebeurd en hoe je het in het vervolg mogelijk anders gaat doen zodat het beter tot zijn recht komt. Kijken naar wat er de afgelopen tijd is gebeurd en hoe je het in het vervolg mogelijk anders gaat doen zodat het beter tot zijn recht komt, maar ook wat wil je zo houden als het is. Geef je over aan de vreugdevolle opwinding van het nieuwe begin van je bestemming. Hierdoor vindt er een verschuiving van 90 graden van dimensie plaats.

donderdag 20 september 2012

Donderdag 20 september 2012. Vandaag is het Blauwe Adelaar Spectrale Toon 11 GAP.

NIEUWE MAAN(D) 3
13 maan(d)en van 28 dagen + 1 dag buiten de tijd = samen weer 365 dagen. Elk jaar van 20 september tot en met 17 oktober (28 dagen) is het Elektrische Hert Maan(d).

Hoe kan ik het best dienen? Dienstbaarheid is het creëren van een hartsverbinding en actie ondernemen met de zorgzaamheid en compassie. Hoe kan ik het beste bijdragen aan het welzijn van MEZELF, mijn lichaam, mijn familie, mijn planten, mijn werk, mijn doel, het welzijn van de wereld om mij heen?
Daar gaan deze 28 dagen over.

Kernwoorden: verbinden, activeren, dienstbaarheid.

Hert leert ons de kracht van zachtheid en zorgzaamheid te gebruiken om de harten en geesten te raken van gewonde wezens die proberen ons van ons pad te houden. Wees bereid om van jezelf en anderen te houden zoals ze zijn, dan zullen angsten en obstakels wegsmelten. Wees zacht voor jezelf en voor je negativiteit. Verbind je via je hart. Liefde is de sleutel die alles verbindt.
In deze activerende maan zullen veel dingen werkelijk gaan lopen; je opstart is gemaakt, energie komt in beweging. Je kunt het gevoel krijgen dat je weer iets terugkrijgt van de energie die je in de voorgaande manen in projecten hebt gestopt.
Je hebt 28 dagen de tijd om je TE VERBINDEN. En je benut de jaarenergie (Blauwe Storm Resonante Toon 7) om duidelijkheid te krijgen in je hartsverlangende VERBINDING!
Elke week van 7 dagen heeft een andere energie, 4x, zo kom je weer op 28 dagen.
De 1e 7 dagen ga je opstarten met in dit geval de vraag van deze maan(d). Volg hierin je hart, denk niet ik kan het niet. Denk en gebruik de kracht van het HERT om deze gedachte los te laten.
De 2e 7 dagen ga je verfijnen/bijstellen.
De 3e 7 dagen ga de energie verzamelen/aantrekken die helpt om te transformeren/om te zetten naar werkelijkheid.
De 4e en laatste 7 dagen van deze maan(d) wordt je DIENSTBAARHEID helder en je draagt het helemaal in je en straalt het uit. Je kunt jezelf niet voorstellen zonder deze VERBINDING.

KIN 115
Donderdag 20 september 2012
7 Storm 03.01 (jaar maand.dag)
Vandaag is het Blauwe Adelaar Spectrale Toon 11 GAP

BLAUWE ADELAAR

Leef in de wetenschap dat je deel uitmaakt van het geheel. Besef dat voor jezelf zorgen hetzelfde is als zorgen voor het geheel. Zorg dat je een evenwicht vindt tussen dienstbaarheid en jezelf voeden en opladen. Vergeet niet dat de mate waarin je goed voor jezelf zorgt, de mate is waarin je iets kunt betekenen voor anderen. Ervaar vandaag het grote beeld. Kijk naar waar je zelf staat in dit beeld, sta je centraal of aan de zijkant. Om jouw visie in dit leven waar te maken dien je in het centrum te staan. Durf voor jezelf op te komen. Stel je eigen grenzen en zeg ook nee, wanneer je voelt dat dit noodzakelijk is.

SPECTRALE TOON 11

Laat de scheppingen uit het verleden integreren en verwijder de zaken die niet meer mee willen naar jouw nieuwe schepping. Laat los en neem afstand! Neem slechts die onderdelen mee en laat slecht dat tot ontwikkeling komen, die jouw intentie van jouw doel ondersteunen. Door alles te vereenvoudigen kan je je energie gebruiken om tot jouw essentie te komen. Bied ruimte aan deze veranderingen. Daardoor krijgt het leven een sierlijke eenvoud. Laat het gebeuren!

A LEEP AT THE EDGE OF THE WORLD, A Life Changing Heart Experience, Message 12, ALuna Joy

A LEEP AT THE EDGE OF THE WORLD, A Life Changing Heart Experience, message 12


http://www.alunajoy.com/2012-june26.html

woensdag 19 september 2012

Woensdag 19 september 2012. Vandaag is het Witte Tovenaar Planetaire Toon 10 GAP.

KIN 114
Woensdag 19 september 2012
7 Storm 02.28 (jaar maand.dag)
Vandaag is het Witte Tovenaar Planetaire Toon 10 GAP

WITTE TOVENAAR

Beleef vandaag jouw integriteit. Luister hiervoor vooral naar je hart. Via je hart heb je jouw connectie met de Bron van alle leven. Alles wat uit deze Bron komt is juist en zuiver. Als je vanuit deze ruimte handelt dan ben je volledig integer. Spreek de waarheid zonder over de ander heen te walsen. Laat je denkkracht versmelten met de kracht van je hart om je intensiteit wat milder te maken. Laat je behoefte aan goedkeuring van anderen los. Je verfijnt de informatie die je gisteren hebt ontvangen.

PLANETAIRE TOON 10

Je hebt jouw intentie helemaal geperfectioneerd, daardoor kan deze nu van geest naar fysieke vorm gaan. Je maakt je actie concreet en je energie zet je om in produceren. Je zet het om in de praktijk.
Het is tijd om te manifesteren, je doelen te realiseren. Houd wel goed in de gaten op welk verlangen jij jezelf wenst om te scheppen. Vraag jezelf af wat de beweegreden is achter je schepping. Dient het het hoogste doel en staat het op één lijn met je ware bestemming?

dinsdag 18 september 2012

Dinsdag 17 september 2012. Vandaag is het Rode Hemelwandelaar Solaire Toon 9 GAP.

KIN 113
Dinsdag 17 september 2012
7 Storm 02.27 (jaar maand.dag)
Vandaag is het Rode Hemelwandelaar Solaire Toon 9 GAP

RODE HEMELWANDELAAR

Heb de moed om risico’s te nemen en af te wijken van de norm. Stel je avontuurlijk op, waardoor je je eigen grenzen kan gaan verleggen. Als jouw ideeën en concepten beginnen te veranderen en te groeien, zullen ook je oriëntatiepunten veranderen. Zie je angsten onder ogen, erken ze en laat ze achter je, en ga door met verruimen van jezelf en GROEI. Je hebt de kracht en de moed gekregen om je op te rekken voorbij de gewone grenzen van de ervaring.

SOLAIRE TOON 9

De groeistap die je vandaag mag maken, is om je intenties voor het bereiken van het doel van deze golf helder te krijgen. Door je volledige betrokkenheid bij dit proces gebruik je je energie om uit te breiden en zo een nog groter werkgebied te bereiken. Doorzettingsvermogen helpt je dit project tot volgroeiing en volbrengen te krijgen. Jij wilt dat jouw schepping wordt afgemaakt. Hierdoor vindt er een verschuiving van 90 graden van dimensie plaats. We hebben nu 2 keer de 4 basiselementen gehad en gaan als het ware een etage hoger, als in een spiraal.

maandag 17 september 2012

Maandag 17 september 2012. Vandaag is het Gele Mens Galactische Toon 8 GAP.

KIN 112
Maandag 17 september 2012
7 Storm 02.26 (jaar maand.dag)
Vandaag is het Gele Mens Galactische Toon 8 GAP

GELE MENS

Het is tijd om jezelf te “voeden”, van jezelf te houden en te gaan vertrouwen dat de kosmos je steunt. Zoek uit wat jou gelukkig maakt. Het is oké om aan jezelf te geven. Beleef vandaag de kracht van het richten van je aandacht. Stap uit je hoofd en luister naar je intuïtie. Maak je los van je aangeleerde weten en je eigen vertrouwde waarheden, om daardoor bij je oorspronkelijke zijn uit te komen. Vandaag is het makkelijker dingen om te zetten in een begrijpelijke vorm, als je je open stelt.

GALACTISCHE TOON 8

Gisteren ben je erachter gekomen of je op de goede weg bent. Vandaag is het nodig om het evenwicht in jezelf te vinden. Door innerlijk gecentreerd te zijn, kun je niet van je stuk gebracht worden. Jouw intentie begint vorm te krijgen, structuur. Dan zie je ook of er nog wat herstructurering nodig is. Zo ontdek en herontdek je ook de grenzen tussen geest en vorm. Als dit alles in harmonie is, kan je je activiteiten gaan vormgeven.

zondag 16 september 2012

Zondag 16 september 2012. Vandaag is het Blauwe Aap Resonante Toon 7 GAP.

KIN 111
Zondag 16 september 2012
7 Storm 02.25 (jaar maand.dag)
Vandaag is het Blauwe Aap Resonante Toon 7 GAP

BLAUWE AAP

Laat je illusies varen en geef je ware zelf de ruimte om tevoorschijn te komen. Kijk wat er gebeurt als je ruimte laat voor spontaniteit. Geloof in de magie van het moment. Verlichting betekent niet dat het moeilijk hoeft te zijn: het kan makkelijk zijn. Leer hoe je de spirituele kant van het leven kunt ervaren door humor. Laat je zorgen over wat anderen over je denken los. Geef oude projecties niet langer de macht om je pijn te doen. Maak een begin met het leven van je dromen en zing je eigen unieke melodie.

RESONANTE TOON 7

Vandaag gaat het over afstemming. Je kunt het traject dat je tot nu toe binnen deze golf hebt afgelegd goed overzien en een juiste inschatting maken van het vervolg (Toon 7 is het midden / centrum tussen toon 1 en toon 13.) Zo zie/voel je hoe je intentie naar het fysieke over kan gaan. Voel van diep van binnen of je op de goede weg bent. Haal hier inspiratie uit om jezelf en anderen te stimuleren om verder te gaan. Evalueer je werkzaamheden.

zaterdag 15 september 2012

Zaterdag 15 september 2012. Vandaag is het Witte Hond Ritmische Toon 6 GAP.

KIN 110
Zaterdag 15 september 2012
7 Storm 02.24 (jaar maand.dag)
Vandaag is het Witte Hond Ritmische Toon 6 GAP

WITTE HOND

Word je vandaag in beslag genomen door de drama’s van het leven? Vraag jezelf dan af of je reageert vanuit angst, boosheid of jaloezie. In plaats van te reageren, kun je ook gewoon getuige zijn van de gebeurtenissen en ervan leren. Beleef vandaag je eigen tolerantie. Breng dit tot uiting naar jezelf. Dit is de basis. Eerst van jezelf houden zoals je bent, dan pas richt je je naar de ander.
Wat kan je moeilijk van jezelf accepteren? Om hiervan net zo te houden ligt de uitdaging!


RITMISCHE TOON 6

Je hebt een hoop voorwerk gedaan en nu is het tijd om de middelen zo te organiseren (op de juiste plek brengen) dat er een evenwicht ontstaat die met de toekomstige veranderingen toch in balans blijft en mee kan met het levensritme. Zo kan elke situatie die eerst bestond verfijnd worden, of verbeterd. Om conflicten te voorkomen, is het goed om tolerant te worden en niet te oordelend. Alles op zijn tijd. Zo breng je op een efficiënte manier balans in je leven.