zaterdag 31 december 2011

Zaterdag 31 december 2011. Vandaag is het Gele Mens Galactische Toon 8 GAP.

KIN 112
Zaterdag 31 december 2011
6 Tovenaar 6.19 (jaar maand.dag)
Vandaag is het Gele Mens Galactische Toon 8 GAP

GELE MENS

Het is tijd om jezelf te “voeden”, van jezelf te houden en te gaan vertrouwen dat de kosmos je steunt. Zoek uit wat jou gelukkig maakt. Het is oké om aan jezelf te geven. Beleef vandaag de kracht van het richten van je aandacht. Stap uit je hoofd en luister naar je intuïtie. Maak je los van je aangeleerde weten en je eigen vertrouwde waarheden, om daardoor bij je oorspronkelijke zijn uit te komen. Vandaag is het makkelijker dingen om te zetten in een begrijpelijke vorm, als je je open stelt.

GALACTISCHE TOON 8

Gisteren ben je erachter gekomen of je op de goede weg bent. Vandaag is het nodig om het evenwicht in jezelf te vinden. Door innerlijk gecentreerd te zijn, kun je niet van je stuk gebracht worden. Jouw intentie begint vorm te krijgen, structuur. Dan zie je ook of er nog wat herstructurering nodig is. Zo ontdek en herontdek je ook de grenzen tussen geest en vorm. Als dit alles in harmonie is, kan je je activiteiten gaan vormgeven.

vrijdag 30 december 2011

Vrijdag 30 december 2011. Vandaag is het Blauwe Aap Resonante Toon 7 GAP.

KIN 111
Vrijdag 30 december 2011
6 Tovenaar 6.17 (jaar maand.dag)
Vandaag is het Blauwe Aap Resonante Toon 7 GAP

BLAUWE AAP

Laat je illusies varen en geef je ware zelf de ruimte om tevoorschijn te komen. Kijk wat er gebeurt als je ruimte laat voor spontaniteit. Geloof in de magie van het moment. Verlichting betekent niet dat het moeilijk hoeft te zijn: het kan makkelijk zijn. Leer hoe je de spirituele kant van het leven kunt ervaren door humor. Laat je zorgen over wat anderen over je denken los. Geef oude projecties niet langer de macht om je pijn te doen. Maak een begin met het leven van je dromen en zing je eigen unieke melodie.

RESONANTE TOON 7

Vandaag gaat het over afstemming. Je kunt het traject dat je tot nu toe binnen deze golf hebt afgelegd goed overzien en een juiste inschatting maken van het vervolg (Toon 7 is het midden / centrum tussen toon 1 en toon 13.) Zo zie/voel je hoe je intentie naar het fysieke over kan gaan. Voel van diep van binnen of je op de goede weg bent. Haal hier inspiratie uit om jezelf en anderen te stimuleren om verder te gaan. Evalueer je werkzaamheden.

donderdag 29 december 2011

Donderdag 29 december 2011. Vandaag is het Witte Hond Ritmische Toon 6 GAP.

KIN 110
Donderdag 29 december 2011
6 Tovenaar 6.16 (jaar maand.dag)
Vandaag is het Witte Hond Ritmische Toon 6 GAP

WITTE HOND

Word je vandaag in beslag genomen door de drama’s van het leven? Vraag jezelf dan af of je reageert vanuit angst, boosheid of jaloezie. In plaats van te reageren, kun je ook gewoon getuige zijn van de gebeurtenissen en ervan leren. Beleef vandaag je eigen tolerantie. Breng dit tot uiting naar jezelf. Dit is de basis. Eerst van jezelf houden zoals je bent, dan pas richt je je naar de ander.
Wat kan je moeilijk van jezelf accepteren? Om hiervan net zo te houden ligt de uitdaging!


RITMISCHE TOON 6

Je hebt een hoop voorwerk gedaan en nu is het tijd om de middelen zo te organiseren (op de juiste plek brengen) dat er een evenwicht ontstaat die met de toekomstige veranderingen toch in balans blijft en mee kan met het levensritme. Zo kan elke situatie die eerst bestond verfijnd worden, of verbeterd. Om conflicten te voorkomen, is het goed om tolerant te worden en niet te oordelend. Alles op zijn tijd. Zo breng je op een efficiënte manier balans in je leven.

woensdag 28 december 2011

Woensdag 28 december 2011. Vandaag is het Rode Maan Boventoon Toon 5 GAP.

KIN 109
Woensdag 28 december 2011
6 Tovenaar 6.16 (jaar maand.dag)
Vandaag is het Rode Maan Boventoon Toon 5 GAP (In 2010 (26 juli) was dit het maya-Nieuw Jaar)

RODE MAAN

Beleef vandaag het gevoel van zelfvertrouwen. Wees trots op jezelf, want je beschikt over een groot potentieel. Kom hiermee naar buiten. Als dat niet lukt, kijk dan wat de oorzaak hiervan is. Wie houdt je klein en wie staat er steeds met kritiek op je klaar? Vergeet niet, de natuurlijke talenten die voortvloeien uit sensitiviteit komen alleen maar naar degenen die er klaar voor zijn. Vertrouw op je instinct en innerlijke leiding.

BOVENTOON TOON 5

Jouw enkelvoudige intentie verlangt ernaar om een deel te worden van de gehele schepping. Door deze intentie te bekrachtigen, te versterken, straal je deze energie uit en zo kan je de middelen die je voor je intentie nodig hebt, gaan vaststellen. Door opnieuw te benadrukken wat je begonnen bent, komt de oorspronkelijke intentie nog duidelijker over. Hierdoor vindt er een verschuiving van 90 graden van dimensie plaats. We hebben de 4 basiselementen gehad en gaan als het ware een etage hoger als in een spiraal.

dinsdag 27 december 2011

Dinsdag 27 december 2011. Vandaag is het Gele Ster Zelfbestaande Toon 4 GAP.

KIN 108
Dinsdag 27 december 2011
6 Tovenaar 6.15 (jaar maand.dag)
Vandaag is het Gele Ster Zelfbestaande Toon 4 GAP

GELE STER

Laat alle oordelen over jezelf varen en wordt wat minder kritisch, om zo meer ruimte en aandacht te kunnen geven aan de harmonie die je wilt creëren. Neem de tijd om al je talenten te inventariseren en op waarde te schatten en een diep geloof in jezelf te voeden. Je gaven en talenten bevatten niet-herkende en niet-erkende wijsheid. Stel jezelf open voor de grotere mogelijkheden van wie je bent. Je beperkt jezelf door je eigen harde oordelen en je gewoontes waarmee je jezelf klem zet.

ZELFBESTAANDE TOON 4

Dit is de toon van structuur. Je intentie van wat je wilt scheppen komt tot zijn recht in alle basiselementen (vuur, water, lucht, aarde). Onderzoek alle opties grondig en gebruik jouw onderscheidingsvermogen zorgvuldig. Jouw intentie harmoniseert en balanceert deze elementen tot één geheel, daarbij geen onderscheid makend en niet oordelend. Je definieert nu ook je grenzen. Door dit alles kan je jouw energie gebruiken om te ordenen en een aktieplan maken. Laat ruimte over voor heroverwegingen.

maandag 26 december 2011

Maandag 26 december 2011. Vandaag is het Blauwe Hand Elektrische Toon 3 GAP.

KIN 107
Maandag 26 december 2011
6 Tovenaar 6.14 (jaar maand.dag)
Vandaag is het Blauwe Hand Elektrische Toon 3 GAP

BLAUWE HAND

Beleef vandaag wat het is om in je eigen “flow” te zijn. Stel je helemaal open voor actie van het moment en probeer dat moment op geen enkele manier mentaal in te vullen. Luister naar de impulsen die in je opkomen. Stop met het plannen en laat het in jezelf stromen. Doe dat waar je echt zin in hebt, ook als je denkt dat je dit niet kunt of mag. Maak je los van je dagelijkse rol en ontdek waartoe jij in staat bent. Stel je open voor pijn en verwarring wanneer je die mocht voelen. Besteed er aandacht aan. Je zult daardoor genezen.

ELEKTRISCHE TOON 3

Blijf in actie, in beweging. Onderneem het een en ander, anders zal de aandacht voor jezelf en van je omgeving in jou snel verslappen. Op deze toon kan je makkelijker oplossingen bedenken en zo je energie om te zetten in voortgang (vooruitgang). Met jouw scheppende energie vanuit de Bron komt jouw intentie naar voren. Door de beweging, de actie, komt er verandering en ben je weer een stap verder naar je doel(en).

zondag 25 december 2011

Zondag 25 december 2011. Vandaag is het Witte Wereldoverbrugger Toon 2 GAP.

KIN 106
Zondag 25 december 2011
6 Tovenaar 6.13 (jaar maand.dag)
Vandaag is het Witte Wereldoverbrugger Toon 2 GAP

WITTE WERELDOVERBRUGGER

Ervaar vandaag dat je kunt loslaten en vergeven. Ga uit je hoofd en geef je over aan wat er zich aandient. Heb je daar moeite mee, onderzoek dan waarmee je het niet eens kunt zijn, of niet eens wilt zijn. Hoe moeilijk de omstandigheden ook lijken te zijn, toch is dat precies wat je nodig hebt om verder te gaan op je pad. Stel je open voor wat er is en vertrouw op de wijsheid die daarachter zit.

LUNAIRE TOON 2

Toon 2 kan een tweespalt veroorzaken, maar doet dit om te komen tot een overzichtelijke en nieuwe stabiele orde. De uitdaging is er om synergie voor elkaar te krijgen en je energie om te zetten om samen te werken. De twee uiterste energieën werken samen en creëren een achtergrond van waaruit we onze manifestatie kunnen gaan zien. Zonder deze eerste scheiding zouden we datgene dat gecreëerd wordt niet kunnen zien. Met toon 1 ben je begonnen doel(en) vast te stellen. Nu kan je je uitdagingen gaan bepalen.

zaterdag 24 december 2011

Zaterdag 24 december 2011. Vandaag is het Rode Slang Magnetische Toon 1.

Nieuw KASTEEL
Een kasteel bestaat uit 4 golven (4 x 13 = 52 dagen). De 1e golf begint en eindigt met een rode zonnezegel, de tweede met wit, de derde met blauw en de vierde met geel. Er zijn 5 kastelen. Rood is Oosten, Wit is Noorden, Blauw is Westen, Geel is Zuiden en Groen is Midden. Sinds het begin van deze Tzolkin die begon op 11 september 2011, zijn er al weer 2 kastelen voorbij.
En omdat we met een Rode golf beginnen, begint er ook een nieuw Kasteel. Het 3e kasteel is het Blauwe Westen en dit heet het Kasteel van Verbranding. Blauw is de kleur van transformatie (omgezet, omgevormd). Dit kasteel transformeert.

Het SLANG Wavespell is het eerste van dit Kasteel en bevat vanaf de tweede dag 10 GAP dagen. GAP dagen hebben een heftige energie. Het is de kunst deze energie te benutten om grote veranderingen teweeg te brengen in je leven.

Na het Slang Wavespell komt het SPIEGEL Wavespell. De Spiegel laat je alles zien, ook wat je niet wilt. Ontsnappen is onmogelijk. Tijdens dit Wavespell komen we 20 dagen in de intense middenkolom, waar toekomst en verleden samenkomen en gespiegeld worden in het heden. Het is een intensieve periode die je hart sneller laat slaan en de bloeddruk omhoog brengt. Zorg goed voor je lichaam deze dagen. Probeer in het HIER en NU te zijn, dan kun je profiteren van de schoonheid die deze middenkolom te bieden heeft. Werken aan jezelf heeft een gunstige uitwerking op je gehele persoon en leven.

Het AAP Wavespell werkt net als de Spiegel - Aap lacht je uit om alles wat je doet maar waar je geen plezier meer in hebt. Gebruik de humor van de Aap, durf te spelen en word onverslaanbaar. Word het luchthartig spontane kind. Blijf alert, anders zal Aap je bij de neus nemen. Het is nu de tijd om de schaduwen uit je jeugd te transformeren, maar wel door in het heden te handelen.
Na de middenkolom (zie groene kaders) hebben we 5 rustige dagen om daarna weer 10 GAP dagen te hebben in
het ZAAD Wavespell. Dat is niet niets. Vandaar dat we dit intense Kasteel het Kasteel van Verbranding noemen. Vraag je af of je eigen oordeel je in de weg zit, waardoor je je niet ten volle kunt te ontplooien. Ideeën als ‘ dat kan ik toch niet’, ‘zweten is vies’ of ‘ik word toch nooit de beste’ werken remmend op de ontkieming van het zaad. Geef het niet op, ga niet bij de pakken neerzitten want Zaad wil ontkiemen! O ja, word ook niet te ongeduldig, want ook dat hoort bij de Zaad Wavespell: Zaad weet wanneer het tijd is te ontkiemen en te bloeien.

Nieuwe GOLF
Vandaag begint een nieuwe golf (lichtimpuls of 13-daagse scheppingscyclus) van SLANG.
In de basisenergie van deze idealistische lichtimpuls gaat gepaard met innerlijke conflicten en worstelingen. Dit leidt vaak tot een gedreven inname van een bepaald standpunt in kwesties. Als je eenmaal op dreef bent, speel je het hard. Je zou door sommige als fanaticus of extremist kunnen worden beschouwd. Als je geboren bent in de krachtige lichtimpuls van SLANG ben je vaak zeer intuïtief ook al begrijp je het niet altijd precies met je verstand of logica. Je neiging om het leven te beschouwen als een kwestie van overleven, kan je afsluiten voor sociale interactie. De uitdaging ligt erin om zachter te worden en je hart te openen naar anderen. Leer het leven te vertrouwen.

in feite zit deze Slang in ons allemaal... Als je kijkt naar het kingetal van je verjaardagen, zul je zien dat het ene met het andere jaar precies 105 k'in verschilt. Bijvoorbeeld: vorig jaar was het 5 Maan, kin 109 en dit jaar 6 Tovenaar, Kin 214 - het verschil is 105. Ga je eigen jaren maar eens na...
 
KIN 105
Zaterdag 24 december 2011
6 Tovenaar 6.12 (jaar maand.dag)
Vandaag is het Rode Slang Magnetische Toon 1

RODE SLANG

Doe vandaag eens iets anders, anders dat wat je gewoonlijk aan het doen bent. Gewoontes en routines doen je levensenergie afnemen. Doorbreek bewust je eigen routines. Luister naar je lichaam en vertrouw op zijn wijsheid. Maak je waarneming vlijmscherp, door heel bewust je zintuigen en je instinct te gebruiken. Hierdoor leer je meer te genieten. Laat de ander dicht bij je komen en voel wat het met je doet.

MAGNETISCHE TOON 1

Een schicht spirituele levensenergie komt in spiraalbeweging tevoorschijn uit het Grote Mysterie. Toon 1 wordt krachtig geleid door zichzelf en versterkt. Deze toon brengt een lichtpulsering op gang en zet de toon voor een volledige 13 dagen periode.
Vandaag is een goede dag om je intentie neer te zetten, te beginnen. Stel je doelen vast en zet je energie in om op te starten. Zo trek je dat naar je toe wat je nodig hebt voor deze doelen.

vrijdag 23 december 2011

Vrijdag 23 december 2011. Vandaag is het Gele Zaad Toon 13.

KIN 104
Vrijdag 23 december 2011
6 Tovenaar 6.11 (jaar maand.dag)
Vandaag is het Gele Zaad Toon 13

GELE ZAAD

Kijk eens naar de plaatsen waar je de groei van je dromen niet toestaat. Koester je het slapende zaadje in de veilige innerlijke wereld? Beperk je je natuurlijke groei door binnen het beschermende omhulsel van het zaadje te blijven? Vergeet niet dat het omhulsel van het zaadje geen leven brengt. Het wordt afgeworpen opdat de levenskracht en het licht in de zaadkern nieuw leven kunnen voortbrengen. Wacht niet op de perfecte plaats of tijd om jezelf te laten ontkiemen. Begin te ontkiemen!

KOSMISCHE TOON 13

Vandaag is het de laatste dag van deze Gele Mens-golf/wavespell (13-daagse cyclus).
Je hebt bruggen geslagen, je hebt een dieper inzicht gekregen. Het is de vervulling van jouw creatie en het zoeken naar heldere aanwijzingen over jouw volgende stap, het volgende project. Het is een tijd voor afronding, voor het vastknopen van losse eindjes. Geniet van het resultaat, je hoeft alleen maar aanwezig te zijn. Ga het leven.
Morgen begint er weer een nieuwe GOLF.

donderdag 22 december 2011

Donderdag 22 december 2011. Vandaag is het Blauwe Nacht Kristallen Toon 12.

KIN 103
Donderdag 22 december 2011
6 Tovenaar 6.10 (jaar maand.dag)
Vandaag is het Blauwe Nacht Kristallen Toon 12

BLAUWE NACHT

Ga binnen in de innerlijke krachtplaats waar je dromen, ideeën en mogelijkheden vertoeven. Word bewust en helder in je ervaringen van alledag. Laat je starre ideeën een ogenblik voor wat ze zijn en kijk eens met de ogen van een buitenstaander. Word de werkelijkheid van het bestaan, als spontane uiting van je ware integriteit. Laat je behoefte aan geborgenheid een ogenblik varen en vind dat deel van jezelf dat het avontuur aandurft en begeef je in de wereld van het onbekende.

KRISTALLEN TOON 12

Ervaringen terugkoppelen. Helderheid creëren. Voorbereiding op een nieuwe cyclus. Doe vandaag dingen die je stabiliteit geven. Dit is een dag van samenwerking,Doe vandaag dingen die je stabiliteit geven. Dit is een dag van samenwerking, kijken naar wat de afgelopen tijd is gebeurd en hoe je het in het vervolg mogelijk anders gaat doen zodat het beter tot zijn recht komt. Kijken naar wat er de afgelopen tijd is gebeurd en hoe je het in het vervolg mogelijk anders gaat doen zodat het beter tot zijn recht komt, maar ook wat wil je zo houden als het is. Geef je over aan de vreugdevolle opwinding van het nieuwe begin van je bestemming. Hierdoor vindt er een verschuiving van 90 graden van dimensie plaats.

woensdag 21 december 2011

Woensdag 21 december 2011. Vandaag is het Witte Wind Spectrale Toon 11.

KIN 102
Woensdag 21 december 2011 (nog maar 1 jaartje naar de 6de zon, volgens de Maya's)
6 Tovenaar 6.09 (jaar maand.dag)
Vandaag is het Witte Wind Spectrale Toon 11

WITTE WIND

Durf vanuit je gevoel te communiceren en zonder oordelen dat te verwoorden wat er binnenin jezelf omgaat. Ga met jezelf en met je omgeving in dialoog en vermijd discussie. Stel je open voor andere zienswijzen en overwin je beperkende overtuigingen. Licht en donker vormen samen één geheel. Verruim je bewustzijn en overstijg de schijnbare scheiding tussen tegenstellingen. Gelijk is ook ongelijk en juist is ook onjuist. Ga naar je hart en laat het controlerende in je los.

SPECTRALE TOON 11

Laat de scheppingen uit het verleden integreren en verwijder de zaken die niet meer mee willen naar jouw nieuwe schepping. Laat los en neem afstand! Neem slechts die onderdelen mee en laat slecht dat tot ontwikkeling komen, die jouw intentie van jouw doel ondersteunen. Door alles te vereenvoudigen kan je je energie gebruiken om tot jouw essentie te komen. Bied ruimte aan deze veranderingen. Daardoor krijgt het leven een sierlijke eenvoud. Laat het gebeuren!

dinsdag 20 december 2011

Dinsdag 20 december 2011. Vandaag is het Rode Draak Planetaire Toon 10.

KIN 101
Dinsdag 20 december 2011
6 Tovenaar 6.08 (jaar maand.dag)
Vandaag is het Rode Draak Planetaire Toon 10

RODE DRAAK

Als je jezelf geen toestemming kunt geven om zonder voorbehoud te ontvangen van anderen en het universum, kun je makkelijk afbranden. Beleef vandaag dat het leven je draagt. Maak je geen zorgen over gisteren of morgen. Neem je eigen ideeën serieus en voel aan wat er nu tot realisatie wil worden gebracht. Leer het thema geld vanuit energetisch perspectief te ervaren. Als jouw levensenergie stroomt, stroomt ook het geld. Dus heb vertrouwen in het leven en in jezelf. Gebruik je creativiteit om voor jezelf hemel op aarde te creëren.

PLANETAIRE TOON 10

Je hebt jouw intentie helemaal geperfectioneerd, daardoor kan deze nu van geest naar fysieke vorm gaan. Je maakt je actie concreet en je energie zet je om in produceren. Je zet het om in de praktijk.
Het is tijd om te manifesteren, je doelen te realiseren. Houd wel goed in de gaten op welk verlangen jij jezelf wenst om te scheppen. Vraag jezelf af wat de beweegreden is achter je schepping. Dient het het hoogste doel en staat het op één lijn met je ware bestemming?

maandag 19 december 2011

Maandag 19 december 2011. Vandaag is het Gele Zon Solaire Toon 9.

KIN 100
Maandag 19 december 2011
6 Tovenaar 6.07 (jaar maand.dag)
Vandaag is het Gele Zon Solaire Toon 9

GELE ZON

Kijk zo volledig mogelijk, allesomvattend naar jezelf en naar alles wat je tegenkomt. Besef dat alles goed is en dat alles recht heeft om te zijn. Laat oordelen en veroordelen los om ruimte binnenin jezelf te creëren. Vaak veroordeel je de ander voor iets waar je zelf de neiging toe hebt. Als je hiervan bewust wordt, verliest het zijn lading. Wij groeien allemaal naar volledige gelijkwaardigheid en onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en de ander. Je eigenwaarde is hierin de bepalende factor. Jij bent je eigen bron van onvoorwaardelijke liefde.

SOLAIRE TOON 9

De groeistap die je vandaag mag maken, is om je intenties voor het bereiken van het doel van deze golf helder te krijgen. Door je volledige betrokkenheid bij dit proces gebruik je je energie om uit te breiden en zo een nog groter werkgebied te bereiken. Doorzettingsvermogen helpt je dit project tot volgroeiing en volbrengen te krijgen. Jij wilt dat jouw schepping wordt afgemaakt. Hierdoor vindt er een verschuiving van 90 graden van dimensie plaats. We hebben nu 2 keer de 4 basiselementen gehad en gaan als het ware een etage hoger, als in een spiraal.

zondag 18 december 2011

Zondag 18 december 2011. Vandaag is het Blauwe Storm Galactische Toon 8.

KIN 99
Zondag 18 december 2011
6 Tovenaar 6.06 (jaar maand.dag)
Vandaag is het Blauwe Storm Galactische Toon 8

BLAUWE STORM

Stormen zorgen voor het schoonmaken van de natuur. Zorg ervoor dat je in het oog van de orkaan blijft staan. Maak ruimte voor transformatie (die is onvermijdelijk), biedt geen weerstand en laat gehechtheid aan oude concepten c.q. illusies los, want dat maakt de intensiteit alleen nog maar heftiger. Dan zul je mee gaan resoneren en binnenin je wordt geheeld. Belangrijk is dat je je bewust bent van wat er met je gebeurt. Dit bewustzijn is noodzakelijk om te voorkomen dat je opnieuw iets creëert wat eigenlijk al opgelost had kunnen zijn.

GALACTISCHE TOON 8

Gisteren ben je erachter gekomen of je op de goede weg bent. Vandaag is het nodig om het evenwicht in jezelf te vinden. Door innerlijk gecentreerd te zijn, kun je niet van je stuk gebracht worden. Jouw intentie begint vorm te krijgen, structuur. Dan zie je ook of er nog wat herstructurering nodig is. Zo ontdek en herontdek je ook de grenzen tussen geest en vorm. Als dit alles in harmonie is, kan je je activiteiten gaan vormgeven.

zaterdag 17 december 2011

Zaterdag 17 december 2011. Vandaag is het Witte Spiegel Resonante Toon 7.

KIN 98
Zaterdag 17 december 2011
6 Tovenaar 6.05 (jaar maand.dag)
Vandaag is het Witte Spiegel Resonante Toon 7

WITTE SPIEGEL

Je bekijkt (iedereen kijkt) alles, hoe dan ook, altijd door een eigen bril. Jouw interactie met anderen helpt je jezelf te zien in de ander, een spiegeling. Zo kan je tot een dieper inzicht komen over jezelf. Ga deze confrontatie met jezelf in alle liefde aan. Zie je schaduwkanten onder ogen en weet dat dat ook een deel van je is die onvoorwaardelijke liefde nodig heeft. Jouw waarneming is niet de enige juiste. Leer kijken vanuit andere invalshoeken. Neem risico en vraag aan een vriend of vriendin hoe zij jou zien, zodat je jezelf beter kunt leren begrijpen.

RESONANTE TOON 7

Vandaag gaat het over afstemming. Je kunt het traject dat je tot nu toe binnen deze golf hebt afgelegd goed overzien en een juiste inschatting maken van het vervolg (Toon 7 is het midden / centrum tussen toon 1 en toon 13.) Zo zie/voel je hoe je intentie naar het fysieke over kan gaan. Voel van diep van binnen of je op de goede weg bent. Haal hier inspiratie uit om jezelf en anderen te stimuleren om verder te gaan. Evalueer je werkzaamheden.

dinsdag 13 december 2011

Dinsdag 13 december 2011. Vandaag is het Witte Tovenaar Elektrische Toon 3.

NIEUWE MAAN(D) 6
13 maan(d)en van 28 dagen + 1 dag buiten de tijd = samen weer 365 dagen. Elk jaar van 13 december tot en met 9 januari (28 dagen) is het Ritmische Hagedis Maan(d).
Hoe kan ik gelijkheid organiseren?
Hoe kom jij het beste in evenwicht? Zorg dat je eerst vanbinnen in evenwicht bent. Ga vaker naar binnen om dat te bereiken en breng je dromen mee naar buiten.
Daar gaan deze 28 dagen over.

Kernwoorden: balanceren, organiseren, gelijkheid.
Wat heb jij nodig om in je evenwicht te vinden?
Niets voor niets is de Hagedis het totemdier voor deze 6de maan(d). Volgens een Mexicaans verhaal is de zon ooit 7 dagen en nachten verdwenen. Alle mensen en dieren waren ongerust en wachtten op zijn terugkeer, maar tevergeefs. De zon kwam niet terug. Toen besloot een aantal dieren de zon te zoeken, maar ze vonden de zon niet. Iedereen gaf het op behalve de kleine groene hagedis. Ze bleef doorzoeken en vond de zon uiteindelijk slapend onder een steen. Zo was het de hagedis die het licht naar de wereld terugbracht.
In de 6de maan(d) breng je evenwicht in de beweging die gaande is. Evenwicht van buiten kan slechts bereikt worden door innerlijk evenwicht. En die vinden we alleen door naar binnen te reizen naar de bron. In de Golf/Wavespell verander je bij de 5de Toon van richting. Het proces van 1 tot 4 wordt nog eens herhaald vanaf de 5de Toon. Net als de stabilisatie bij Toon 2 herstel je bij Toon 6, dus na de richtingsverandering bij Toon 5, je evenwicht, Dat is ritme.

Je hebt 28 dagen de tijd om je EVENWICHT te vinden. En je benut de jaarenergie (Witte Tovenaar Ritmische Toon 6) om duidelijkheid te krijgen in je hartsverlangende GELIJKHEID!
Elke week van 7 dagen heeft een andere energie, 4x (4 is de kleinste cyclus van Maya Tzolkin: rood, wit, blauw, geel), zo kom je weer op 28 dagen.
De 1e 7 dagen ga je opstarten met in dit geval de vraag van deze maan(d). Volg hierin je hart, denk niet ik kan het niet. Denk en gebruik de kracht van de HAGEDIS om deze gedachte los te laten.
De 2e 7 dagen ga je verfijnen/bijstellen.
De 3e 7 dagen ga de energie verzamelen/aantrekken die helpt om te transformeren/om te zetten naar werkelijkheid.
De 4e en laatste 7 dagen van deze maan(d) wordt je BALANS helder en je draagt het helemaal in je en straalt het uit. Je kunt jezelf niet voorstellen zonder deze GELIJKHEID.

KIN 94
Dinsdag 13 december 2011
6 Tovenaar 6.01 (jaar maand.dag)
Vandaag is het Witte Tovenaar Elektrische Toon 3

WITTE TOVENAAR

Beleef vandaag jouw integriteit. Luister hiervoor vooral naar je hart. Via je hart heb je jouw connectie met de Bron van alle leven. Alles wat uit deze Bron komt is juist en zuiver. Als je vanuit deze ruimte handelt dan ben je volledig integer. Spreek de waarheid zonder over de ander heen te walsen. Laat je denkkracht versmelten met de kracht van je hart om je intensiteit wat milder te maken. Laat je behoefte aan goedkeuring van anderen los. Je verfijnt de informatie die je gisteren hebt ontvangen.

ELEKTRISCHE TOON 3

Blijf in actie, in beweging. Onderneem het een en ander, anders zal de aandacht voor jezelf en van je omgeving in jou snel verslappen. Op deze toon kan je makkelijker oplossingen bedenken en zo je energie om te zetten in voortgang (vooruitgang). Met jouw scheppende energie vanuit de Bron komt jouw intentie naar voren. Door de beweging, de actie, komt er verandering en ben je weer een stap verder naar je doel(en).