zondag 31 juli 2011

Nieuwe Maya kalender voor Het nieuwe jaar 6 Tovenaar

Nieuwe Maya kalender voor het nieuwe jaar 6 Tovenaar
Ga naar de link voor een gratis kalender IN KLEUR

http://www.pan-holland.nl/winkel/wk_6wizard-pocketcal.html

Zondag 21 juli 2011. Vandaag is het Blauwe Storm Spectrale Toon 11.

KIN 219
Zondag 21 juli 2011
Vandaag is het Blauwe Storm Spectrale Toon 11

BLAUWE STORM

Stormen zorgen voor het schoonmaken van de natuur. Zorg ervoor dat je in het oog van de orkaan blijft staan. Maak ruimte voor transformatie (die is onvermijdelijk), biedt geen weerstand en laat gehechtheid aan oude concepten c.q. illusies los, want dat maakt de intensiteit alleen nog maar heftiger. Dan zul je mee gaan resoneren en binnenin je wordt geheeld. Belangrijk is dat jij je bewust bent van wat er met je gebeurt. Dit bewustzijn is noodzakelijk om te voorkomen dat je opnieuw iets creëert wat eigenlijk al opgelost had kunnen zijn.

SPECTRALE TOON 11

Laat de scheppingen uit het verleden integreren en verwijder de zaken die niet meer mee willen naar jouw nieuwe schepping. Laat los en neem afstand! Neem slechts die onderdelen mee en laat slecht dat tot ontwikkeling komen, die jouw intentie van jouw doel ondersteunen. Door alles te vereenvoudigen kan je je energie gebruiken om tot jouw essentie te komen. Bied ruimte aan deze veranderingen. Daardoor krijgt het leven een sierlijke eenvoud. Laat het gebeuren!

zaterdag 30 juli 2011

Zaterdag 20 juli 2011. Vandaag is het Witte Spiegel Planetaire Toon 10.

KIN 218
Zaterdag 20 juli 2011
Vandaag is het Witte Spiegel Planetaire Toon 10

WITTE SPIEGEL

Je bekijkt (iedereen kijkt) alles, hoe dan ook, altijd door een eigen bril. Jouw interactie met anderen helpt je jezelf te zien in de ander, een spiegeling. Zo kan je tot een dieper inzicht komen over jezelf. Ga deze confrontatie met jezelf in alle liefde aan. Zie je schaduwkanten onder ogen en weet dat dat ook een deel van je is die onvoorwaardelijke liefde nodig heeft. Jouw waarneming is niet de enige juiste. Leer kijken vanuit andere invalshoeken. Neem risico en vraag aan een vriend of vriendin hoe zij jou zien, zodat je jezelf beter kunt leren begrijpen.

PLANETAIRE TOON 10

Je hebt jouw intentie helemaal geperfectioneerd, daardoor kan deze nu van geest naar fysieke vorm gaan. Je maakt je actie concreet en je energie zet je om in produceren. Je zet het om in de praktijk.
Het is tijd om te manifesteren, je doelen te realiseren. Houd wel goed in de gaten op welk verlangen jij jezelf wenst om te scheppen. Vraag jezelf af wat de beweegreden is achter je schepping. Dient het het hoogste doel en staat het op één lijn met je ware bestemming?

vrijdag 29 juli 2011

Vrijdag 29 juli 2011. Vandaag is het Rode Aarde Solaire Toon 9.

KIN 217
Vrijdag 29 juli 2011
Vandaag is het Rode Aarde Solaire Toon 9

RODE AARDE

Als jij je voor je leven openstelt, kan deze soepel en gemakkelijk verlopen. Als je te veel in je hoofd gaat zitten, dan is dat moeilijker, omdat je niet in het hier en nu bent. Zo kun je de synchroniciteiten die in je leven langs komen volkomen over het hoofd zien. Dus wees alert en let op innerlijke impulsen om erachter te komen waar de universele krachten je naar toe willen leiden. Dit gaat nog makkelijker als je contact hebt met moeder aarde door bijvoorbeeld in het zand te gaan staan met blote voeten.

SOLAIRE TOON 9

De groeistap die je vandaag mag maken, is om je intenties voor het bereiken van het doel van deze golf helder te krijgen. Door je volledige betrokkenheid bij dit proces gebruik je je energie om uit te breiden en zo een nog groter werkgebied te bereiken. Doorzettingsvermogen helpt je dit project tot volgroeiing en volbrengen te krijgen. Jij wilt dat jouw schepping wordt afgemaakt. Hierdoor vindt er een verschuiving van 90 graden van dimensie plaats. We hebben nu 2 keer de 4 basiselementen gehad en gaan als het ware een etage hoger, als in een spiraal.

woensdag 27 juli 2011

Woensdag 27 juli 2011. Vandaag is het Blauwe Adelaar Resonante Toon 7.

KIN 215
Woensdag 27 juli 2011
Vandaag is het Blauwe Adelaar Resonante Toon 7

BLAUWE ADELAAR

Leef in de wetenschap dat je deel uitmaakt van het geheel. Besef dat voor jezelf zorgen hetzelfde is als zorgen voor het geheel. Zorg dat je een evenwicht vindt tussen dienstbaarheid en jezelf voeden en opladen. Vergeet niet dat de mate waarin je goed voor jezelf zorgt, de mate is waarin je iets kunt betekenen voor anderen. Ervaar vandaag het grote beeld. Kijk naar waar je zelf staat in dit beeld, sta je centraal of aan de zijkant. Om jouw visie in dit leven waar te maken dien je in het centrum te staan. Durf voor jezelf op te komen. Stel je eigen grenzen en zeg ook nee, wanneer je voelt dat dit noodzakelijk is.


RESONANTE TOON 7

Vandaag gaat het over afstemming. Je kunt het traject dat je tot nu toe binnen deze golf hebt afgelegd goed overzien en een juiste inschatting maken van het vervolg (Toon 7 is het midden / centrum tussen toon 1 en toon 13.) Zo zie/voel je hoe je intentie naar het fysieke over kan gaan. Voel diep van binnen of je op de goede weg bent. Haal hier inspiratie uit om jezelf en anderen te stimuleren om verder te gaan. Evalueer je werkzaamheden.

dinsdag 26 juli 2011

Dinsdag 26 juli 2011. Vandaag is het Witte Tovenaar Ritmische Toon 6 (HAPPY NEW YEAR).

Ik ga m.i.v. het nieuwe jaar de tonen aan de zijkant van de zegels plaatsen, zoals ook de Maya deden. Zoals je ziet bij deze 13 Zaad.


NIEUW JAAR

Witte Tovenaar Ritmische Toon 6

IX - Witte Tovenaar - WETEN VANUIT JE HART
De zegel van de tovenaar is een gezicht dat met een glimlach naar binnen kijkt, naar de innerlijke wereld. Je gaat de voorafgaande 13 zegels verinnerlijken. De kracht van de tovenaar is het kunnen toeslaan op het juiste moment. De tovenaar is de kenner van de juiste tijd. De tovenaar brengt zijn eigen wil in overeenstemming met de wil van Hanub Ku (De centrale zon). De tovenaar kent de stilte van nul-tijd, de niet-tijd, de tijdloosheid, waaruit ALLES geschapen kan worden. De tovenaar kent een innerlijke tijd, een tijd die niet overeenkomt met een sociaal afgesproken tijd, maar met een natuurlijke kosmische tijd. De tovenaar verfijnt de informatie van de geest (spirit) door het naar buiten te brengen in een bruikbare vorm, een vorm die vervolgens de tand des tijds kan doorstaan.

UAC - Ritmische Toon 6 - STROOM
Toon 6 wordt krachtig geleid door de gids-energie van hetzelfde zonnezegel, hierdoor wordt deze energie versterkt en ontvangt hij minder invloed van andere zonnezegels. De invloed van toon 6 zoekt altijd naar wegen om zijn schepping te verfijnen en te ontwikkelen. In elke situatie zal toon 6 eraan werken om te verbeteren wat er voorheen bestond, zowel fysiek als intellectueel. Het enige constante is verandering. Toon 6 is het levensritme. Toon 6 is kosmisch evenwicht en het vermogen om op de juiste manier te antwoorden. Toon 6 wil evenwicht en gelijkheid brengen. Toon 6 is een goede organisator. Toon 6 zorgt dat groei evenwichtig verloopt. Toon 6 zegt: 'Alles op zijn tijd'.


NIEUWE MAAN(D) 1

13 maan(d)en van 28 dagen + 1 dag buiten de tijd = samen weer 365 dagen. Elk jaar van 26 juli tot en met 22 augustus (28 dagen) is het de Eerste Magnetische Vleermuis Maan(d)
Wat is mijn DOEL? Daar gaan deze 28 dagen over.
Kernwoorden: aantrekken, verenigen, doel(stelling).

De vleermuis is o.a het symbool van wedergeboorte. De vleermuis geeft je jouw kracht om je oude zelf te laten afsterven en alle opvattingen over jezelf die je van je pad afhouden, te durven loslaten.
Geef jezelf een nieuwe kans!

Je hebt 28 dagen de tijd om je doel vast te stellen. En je benut de jaarenergie (Witte Tovenaar Ritmische Toon 6) om duidelijkheid te krijgen in je hartsverlangende doel!
Elke week van 7 dagen heeft een andere energie, 4x, zo kom je weer op 28 dagen.
De 1e 7 dagen ga je opstarten met in dit geval de vraag Wat is mijn DOEL ? van deze maan(d). Volg hierin je hart, denk niet ik kan het niet. Denk en gebruik de kracht van de vleermuis om deze gedachte los te laten.
De 2e 7 dagen ga je verfijnen/bijstellen wat je je als DOEL hebt gesteld.
De 3e 7 dagen ga de energie verzamelen/aantrekken die helpt om dit DOEL te transformeren/om te zetten naar werkelijkheid.
De 4e en laatste 7 dagen van deze maan(d) wordt je DOEL helder en je draagt het helemaal in je en straalt het uit. Je kunt jezelf niet voorstellen zonder dit DOEL.

KIN 214
Dinsdag 26 juli 2011
Vandaag is het Witte Tovenaar Ritmische Toon 6

WITTE TOVENAAR

Beleef vandaag jouw integriteit. Luister hiervoor vooral naar je hart. Via je hart heb je jouw connectie met de Bron van alle leven. Alles wat uit deze Bron komt is juist en zuiver. Als je vanuit deze ruimte handelt dan ben je volledig integer. Spreek de waarheid zonder over de ander heen te walsen. Laat je denkkracht versmelten met de kracht van je hart om je intensiteit wat milder te maken. Laat je behoefte aan goedkeuring van anderen los. Je verfijnt de informatie die je gisteren hebt ontvangen.


RITMISCHE TOON 6

Je hebt een hoop voorwerk gedaan en nu is het tijd om de middelen zo te organiseren (op de juiste plek brengen) dat er een evenwicht ontstaat die met de toekomstige veranderingen toch in balans blijft en mee kan met het levensritme. Zo kan elke situatie die eerst bestond verfijnd worden, of verbeterd. Om conflicten te voorkomen, is het goed om tolerant te worden en niet te oordelend. Alles op zijn tijd. Zo breng je op een efficiënte manier balans in je leven.

maandag 25 juli 2011

Maandag 25 juli 2011 (DAG BUITEN DE TIJD) (Valt niet binnen een maan(d)). Vandaag is het Rode Hemelwandelaar Boventoon Toon 5.

KIN 213
Maandag 25 juli 2011 (DAG BUITEN DE TIJD) (Valt niet binnen een maan(d))
Vandaag is het Rode Hemelwandelaar Boventoon Toon 5

RODE HEMELWANDELAAR

Heb de moed om risico’s te nemen en af te wijken van de norm. Stel je avontuurlijk op, waardoor je je eigen grenzen kan gaan verleggen. Als jouw ideeën en concepten beginnen te veranderen en te groeien, zullen ook je oriëntatiepunten veranderen. Zie je angsten onder ogen, erken ze en laat ze achter je, en ga door met verruimen van jezelf en GROEI. Je hebt de kracht en de moed gekregen om je op te rekken voorbij de gewone grenzen van de ervaring.


BOVENTOON TOON 5

Jouw enkelvoudige intentie verlangt ernaar om een deel te worden van de gehele schepping. Door deze intentie te bekrachtigen, te versterken, straal je deze energie uit en zo kan je de middelen die je voor je intentie nodig hebt, gaan vaststellen. Door opnieuw te benadrukken wat je begonnen bent, komt de oorspronkelijke intentie nog duidelijker over. Hierdoor vindt er een verschuiving van 90 graden van dimensie plaats. We hebben de 4 basiselementen gehad en gaan als het ware een etage hoger als in een spiraal.

Gedurende deze dag is alles verwerkt van het afgelopen jaar en kan je met een schone lei het NIEUWE JAAR in. (Pfffff, ook een beetje moe?!)

zondag 24 juli 2011

Zondag 24 juli 2011 (OUDEJAARS DAG). Vandaag is het Gele Mens Zelfbestaande Toon 4.

KIN 212
Zondag 24 juli 2011 (OUDEJAARS DAG)
Vandaag is het Gele Mens Zelfbestaande Toon 4

GELE MENS

Het is tijd om jezelf te “voeden”, van jezelf te houden en te gaan vertrouwen dat de kosmos je steunt. Zoek uit wat jou gelukkig maakt. Het is oké om aan jezelf te geven. Beleef vandaag de kracht van het richten van je aandacht. Stap uit je hoofd en luister naar je intuïtie. Maak je los van je aangeleerde weten en je eigen vertrouwde waarheden, om daardoor bij je oorspronkelijke zijn uit te komen. Vandaag is het makkelijker dingen om te zetten in een begrijpelijke vorm, als je je open stelt.
Er zijn verschillende vormen 'mens' en we zijn allemaal bezig onze eigen vorm te definiëren... hoe geef ik mezelf gestalte... hoe maak ik gebruik van mijn Vrije Wil?


ZELFBESTAANDE TOON 4

Dit is de toon van structuur. Je intentie van wat je wilt scheppen komt tot zijn recht in alle basiselementen (vuur, water, lucht, aarde). Onderzoek alle opties grondig en gebruik jouw onderscheidingsvermogen zorgvuldig. Jouw intentie harmoniseert en balanceert deze elementen tot één geheel, daarbij geen onderscheid makend en niet oordelend. Je definieert nu ook je grenzen. Door dit alles kan je jouw energie gebruiken om te ordenen en een aktieplan maken. Laat ruimte over voor heroverwegingen. Welke vorm zal mijn dienst aannemen?

zaterdag 23 juli 2011

Zaterdag 23 juli 2011. Vandaag is het Blauwe Aap Elektrische Toon 3.

KIN 211
Zaterdag 23 juli 2011
Vandaag is het Blauwe Aap Elektrische Toon 3

BLAUWE AAP

Laat je illusies varen en geef je ware zelf de ruimte om tevoorschijn te komen. Kijk wat er gebeurt als je ruimte laat voor spontaniteit. Geloof in de magie van het moment. Verlichting betekent niet dat het moeilijk hoeft te zijn: het kan makkelijk zijn. Leer hoe je de spirituele kant van het leven kunt ervaren door humor. Laat je zorgen over wat anderen over je denken los. Geef oude projecties niet langer de macht om je pijn te doen. Maak een begin met het leven van je dromen en zing je eigen unieke melodie.


ELEKTRISCHE TOON 3

Blijf in actie, in beweging. Onderneem het een en ander, anders zal de aandacht voor jezelf en van je omgeving in jou snel verslappen. Op deze toon kan je makkelijker oplossingen bedenken en zo je energie om te zetten in voortgang (vooruitgang). Met jouw scheppende energie vanuit de Bron komt jouw intentie naar voren. Door de beweging, de actie, komt er verandering en ben je weer een stap verder naar je doel(en).

vrijdag 22 juli 2011

Vrijdag 28 juli 2011. Vandaag is het Witte Hond Lunaire Toon 2.

KIN 210
Vrijdag 28 juli 2011
Vandaag is het Witte Hond Lunaire Toon 2

WITTE HOND

Word je vandaag in beslag genomen door de drama’s van het leven? Vraag jezelf dan af of je reageert vanuit angst, boosheid of jaloezie. In plaats van te reageren, kun je ook gewoon getuige zijn van de gebeurtenissen en ervan leren. Beleef vandaag je eigen tolerantie. Breng dit tot uiting naar jezelf. Dit is de basis. Eerst van jezelf houden zoals je bent, dan pas richt je je naar de ander.
Wat kan je moeilijk van jezelf accepteren? Om hiervan net zo te houden ligt de uitdaging!


LUNAIRE TOON 2

Toon 2 kan een tweespalt veroorzaken, maar doet dit om te komen tot een overzichtelijke en nieuwe stabiele orde. De uitdaging is er om synergie voor elkaar te krijgen en je energie om te zetten om samen te werken. De twee uiterste energieën werken samen en creëren een achtergrond van waaruit we onze manifestatie kunnen gaan zien. Zonder deze eerste scheiding zouden we datgene dat gecreëerd wordt niet kunnen zien. Met toon 1 ben je begonnen doel(en) vast te stellen. Nu kan je jouw uitdagingen gaan bepalen.

donderdag 21 juli 2011

Donderdag 27 juli 2011. Vandaag is het Rode Maan Magnetische Toon 1.

NIEUW KASTEEL
Een kasteel bestaat uit 4 golven (4 x 13 = 52 dagen). De 1e golf begint en eindigt met een rode zonnezegel, de tweede met wit, de derde met blauw en de vierde met geel. Er zijn 5 kastelen. Rood is Oosten, Wit is Noorden, Blauw is Westen, Geel is Zuiden en Groen is Midden. Sinds het begin van deze Tzolkin die begon op 25 december 2010, zijn er al weer 4 kastelen voorbij.
En omdat we met een Rode golf beginnen, begint er ook een nieuw Kasteel.

GROENE Kasteel van Betovering (synchroniciteit).
We bevinden ons in het Groene Kasteel van Betovering (synchroniciteit). Na de Initiatie, Oversteek, Verbranding en Opbloei van de eerste 4 Kastelen is het nu tijd voor de Betovering: het gewoon zijn en de magie van het leven over je heen laten komen.
Het Maan Wavespell betovert je gevoelswereld,
het Wind Wavespell blaast een magische wind in je oren en nu hoor je alles anders, alles wordt muziek en inspiratie stroomt.
Het Adelaar Wavespell tilt je op en je vliegt hoog boven de wereld, en hoger en hoger tot in de sterren,
fonkelend als de ster die jij geworden bent in het Ster Wavespell.
Als je goed in je vel zit, kun je met de opgedane Visie van de Adelaar en met de energie van de Ster de puntjes op de i zetten van jouw kunstwerk om dan op 1 Draak (11 september 2011) een nieuwe Tzolkin ronde in te gaan. Ben je niet synchroon met jezelf, dan zul je door de Adelaar en de Ster vastgegrepen worden om de reis naar binnen te maken en alsnog klaar te zijn voor een nieuwe start/omwenteling.

NIEUWE GOLF
1e golf van het Groene Kasteel van Betovering (synchroniciteit).
Vandaag begint een nieuwe golf (lichtimpuls of 13-daagse scheppingscyclus) van MAAN. In de basisenergie van deze invloedrijke lichtimpuls is een sterke wil aanwezig, gedreven door krachtige en irrationele opwellingen. Je baseert je op instinct in plaats van op je verstand. Als je geboren bent (en tijdens deze 13 dagen ook voor de rest) in deze waterige lichtimpuls van MAAN, zul je merken dat je doet wat je doet zonder daar een rationele verklaring voor te hebben. Het gaat om een soort diepe dwangimpuls. Je probeert jezelf altijd in de hand te houden, te beheersen, omdat je anders anderen - die je niet begrijpen - beledigt of aanvalt. Omring jezelf met mensen die oog kunnen hebben voor wie jij bent. MAAN is universeel water. Door de dynamiek van MAAN wordt alles gereinigd wat nog reiniging nodig heeft. Ondersteun dit door goed water te drinken en naar de sauna te gaan. Laat alles goed doorstromen.

KIN 209
Donderdag 27 juli 2011
Vandaag is het Rode Maan Magnetische Toon 1

RODE MAAN

Beleef vandaag het gevoel van zelfvertrouwen. Wees trots op jezelf, want je beschikt over een groot potentieel. Kom hiermee naar buiten. Als dat niet lukt, kijk dan wat de oorzaak hiervan is. Wie houdt je klein en wie staat er steeds met kritiek op je klaar? Vergeet niet, de natuurlijke talenten die voortvloeien uit sensitiviteit komen alleen maar naar degenen die er klaar voor zijn. Vertrouw op je instinct en innerlijke leiding.
MAGNETISCHE TOON 1

Een schicht spirituele levensenergie komt in spiraalbeweging tevoorschijn uit het Grote Mysterie. Toon 1 wordt krachtig geleid door zichzelf en versterkt. Deze toon brengt een lichtpulsering op gang en zet de toon voor een volledige 13 dagen periode. Vandaag is een goede dag om je intentie neer te zetten, te beginnen. Stel je doelen vast en zet je energie in om op te starten. Zo trek je dat naar je toe wat je nodig hebt voor deze doelen.

woensdag 20 juli 2011

Woensdag 20 juli 2011. Vandaag is het Gele Ster Kosmische Toon 13.

KIN 208
Woensdag 20 juli 2011
Vandaag is het Gele Ster Kosmische Toon 13

GELE STER

Laat alle oordelen over jezelf varen en wordt wat minder kritisch, om zo meer ruimte en aandacht te kunnen geven aan de harmonie die je wilt creëren. Neem de tijd om al je talenten te inventariseren en op waarde te schatten en een diep geloof in jezelf te voeden. Je gaven en talenten bevatten niet-herkende en niet-erkende wijsheid. Stel jezelf open voor de grotere mogelijkheden van wie je bent. Je beperkt jezelf door je eigen harde oordelen en je gewoontes waarmee je jezelf klem zet.

KOSMISCHE TOON 13

Vandaag is het de laatste dag van deze golf/wavespell (13-daagse cyclus).
Je hebt bruggen geslagen, je hebt een dieper inzicht gekregen. Het is de vervulling van jouw creatie en het zoeken naar heldere aanwijzingen over jouw volgende stap, het volgende project. Het is een tijd voor afronding, voor het vastknopen van losse eindjes. Geniet van het resultaat, je hoeft alleen maar aanwezig te zijn. Ga het leven.
Morgen begint er weer een nieuwe GOLF en een nieuw KASTEEL.

dinsdag 19 juli 2011

Dinsdag 19 juli 2011. Vandaag is het Blauwe Hand Kristallen Toon 12.

KIN 207
Dinsdag 19 juli 2011
Vandaag is het Blauwe Hand Kristallen Toon 12

BLAUWE HAND

Beleef vandaag wat het is om in je eigen “flow” te zijn. Stel je helemaal open voor actie van het moment en probeer dat moment op geen enkele manier mentaal in te vullen. Luister naar de impulsen die in je opkomen. Stop met het plannen en laat het in jezelf stromen. Doe dat waar je echt zin in hebt, ook als je denkt dat je dit niet kunt of mag. Maak je los van je dagelijkse rol en ontdek waartoe jij in staat bent. Stel je open voor pijn en verwarring wanneer je die mocht voelen. Besteed er aandacht aan. Je zult daardoor genezen.

KRISTALLEN TOON 12

Ervaringen terugkoppelen. Helderheid creëren. Voorbereiding op een nieuwe cyclus. Doe vandaag dingen die je stabiliteit geven. Dit is een dag van samenwerking.Doe vandaag dingen die je stabiliteit geven. Dit is een dag van samenwerking, kijken naar wat de afgelopen tijd is gebeurd en hoe je het in het vervolg mogelijk anders gaat doen zodat het beter tot zijn recht komt. Kijken naar wat er de afgelopen tijd is gebeurd en hoe je het in het vervolg mogelijk anders gaat doen zodat het beter tot zijn recht komt, maar ook wat wil je zo houden als het is. Geef je over aan de vreugdevolle opwinding van het nieuwe begin van je bestemming.
Hierdoor vindt er een verschuiving van 90 graden van dimensie plaats.

maandag 18 juli 2011

Maandag 18 juli 2011. Vandaag is het Witte Wereldoverbrugger Spectrale Toon 11.

KIN 206
Maandag 18 juli 2011
Vandaag is het Witte Wereldoverbrugger Spectrale Toon 11

WITTE WERELDOVERBRUGGER

Ervaar vandaag dat je kunt loslaten en vergeven. Ga uit je hoofd en geef je over aan wat er zich aandient. Heb je daar moeite mee, onderzoek dan waarmee je het niet eens kunt zijn, of niet eens wilt zijn. Hoe moeilijk de omstandigheden ook lijken te zijn, toch is dat precies wat je nodig hebt om verder te gaan op je pad. Stel je open voor wat er is en vertrouw op de wijsheid die daarachter zit.

SPECTRALE TOON 11

Laat de scheppingen uit het verleden integreren en verwijder de zaken die niet meer mee willen naar jouw nieuwe schepping. Laat los en neem afstand! Neem slechts die onderdelen mee en laat slecht dat tot ontwikkeling komen, die jouw intentie van jouw doel ondersteunen. Door alles te vereenvoudigen kan je je energie gebruiken om tot jouw essentie te komen. Bied ruimte aan deze veranderingen. Daardoor krijgt het leven een sierlijke eenvoud. Laat het gebeuren!

zondag 17 juli 2011

Zondag 17 juli 2011. Vandaag is het Rode Slang Planetaire Toon 10.

Een sjamanistisch model van de wereld. Reconstructietekening gebaseerd op inscripties in Palenque en de Codex Dresden. Over de hele wereld stellen sjamanistische religies het universum voor als een aantal lagen, die met windrichtingen en kleuren worden geassocieerd, met in het centrum een wereldboom. Uit "Maya, De Goddelijke Koningen van het Regenwoud".KIN 205
Zondag 17 juli 2011
Vandaag is het Rode Slang Planetaire Toon 10

RODE SLANG

Doe vandaag eens iets anders, anders dat wat je gewoonlijk aan het doen bent. Gewoontes en routines doen je levensenergie afnemen. Doorbreek bewust je eigen routines. Luister naar je lichaam en vertrouw op zijn wijsheid. Maak je waarneming vlijmscherp, door heel bewust je zintuigen en je instinct te gebruiken. Hierdoor leer je meer te genieten. Laat de ander dicht bij je komen en voel wat het met je doet.

PLANETAIRE TOON 10

Je hebt jouw intentie helemaal geperfectioneerd, daardoor kan deze nu van geest naar fysieke vorm gaan. Je maakt je actie concreet en je energie zet je om in produceren. Je zet het om in de praktijk.
Het is tijd om te manifesteren, je doelen te realiseren. Houd wel goed in de gaten op welk verlangen jij jezelf wenst om te scheppen. Vraag jezelf af wat de beweegreden is achter je schepping. Dient het het hoogste doel en staat het op één lijn met je ware bestemming?