donderdag 1 mei 2014

8 Zaad maan 11 dag 1. Het is Gele Zaad Lunaire Toon 2 GAP.

VRIJDAG
NIEUWE MAAN(D) 11
13 maan(d)en van 28 dagen + 1 dag buiten de tijd = samen weer 365 dagen. Elk jaar van 2 mei tot en met 29 mei (28 dagen) is het Spectrale Slang Maan(d).
Hoe kan ik loslaten en laten gaan?
Laat datgene wat je gemaakt hebt bij de 10de maan los. Laat het zijn eigen leven leiden, zijn eigen cyclus volgen. Voel hoe je bevrijd bent van je taak. Het is volbracht!
Daar gaan deze 28 dagen over.
Kernwoorden: Vrijlaten, vrijgeven, oplossen, bevrijding, ontbinden, schaduwkanten durven (laten) zien.
Laat je eigen verouderende patronen los, sta verandering toe.

Quetzalcoatl wordt geassocieerd met Venus als Morgenster en als Heer van de Winden, die met zijn adem leven inblies.
De ratel van de staart van de SLANG staat aan de sterrenhemel in de Pleiaden. In Yucateca Maya is het woord voor de ratel van de SLANG Tzab hetzelfde als het woord voor de Pleiaden. Hoewel we met het blote oog slechts zeven sterren van de Pleiaden zien, wisten de Maya al dat dit sterrenstelsel zeker uit minstens 400 sterren bestond. In het Westen weten we pas sinds kort dat de Pleiaden in werkelijkheid een enorm stelsel is vol kleine en jonge sterren, stellaire wolken en gaswolken.

De ratelSLANG die in Yucatan Mexico voorkomt is zelf een kalender, hij vervelt jaarlijks en wel in de periode rond 26 juli. Als hij de huid loslaat heeft hij een nieuwe ratel gekregen. Elke 20 dagen krijgt hij een nieuwe giftand. Het centrale deel van de huid van de rug bestaat uit een patroon van in elkaar vallende vierkanten. Elke zijde van het vierkant bestaat uit 13 schubben.

Je hebt 28 dagen de tijd om jezelf te BEVRIJDEN. En je benut de jaarenergie (Gele Zaad Galactische Toon 8) om duidelijkheid te krijgen in je hartsverlangende LOSLATEN VAN VEROUDERDE PATRONEN.
Elke week van 7 dagen heeft een andere energie, 4x (4 is de kleinste cyclus van Maya Tzolkin: rood, wit, blauw, geel), zo kom je weer op 28 dagen.
De 1e 7 dagen ga je opstarten met in dit geval de vraag van deze maan(d). Volg hierin je hart, denk niet ik kan het niet. Denk en gebruik de kracht van de SLANG om deze gedachte los te laten.
De 2e 7 dagen ga je verfijnen/bijstellen.
De 3e 7 dagen ga de energie verzamelen/aantrekken die helpt om te transformeren/om te zetten naar werkelijkheid.
De 4e en laatste 7 dagen van deze maan(d) wordt je BEVRIJDING helder en je draagt het helemaal in je en straalt het uit. Je kunt jezelf niet voorstellen zonder het LOSLATEN van je VEROUDERDE PATRONEN.

Gedeeltes overgenomen uit het oude "13 manen werkboek van de natuurlijke tijd".
KIN 184
8 Zaad maan 11 dag 1
Het is Gele Zaad Lunaire Toon 2 GAP

GELE ZAAD

Kijk eens naar de plaatsen waar je de groei van je dromen niet toestaat. Koester je het slapende zaadje in de veilige innerlijke wereld? Beperk je je natuurlijke groei door binnen het beschermende omhulsel van het zaadje te blijven? Vergeet niet dat het omhulsel van het zaadje geen leven brengt. Het wordt afgeworpen opdat de levenskracht en het licht in de zaadkern nieuw leven kunnen voortbrengen. Wacht niet op de perfecte plaats of tijd om jezelf te laten ontkiemen. Begin te ontkiemen!

LUNAIRE TOON 2

Toon 2 kan een tweespalt veroorzaken, maar doet dit om te komen tot een overzichtelijke en nieuwe stabiele orde. De uitdaging is er om synergie voor elkaar te krijgen en je energie om te zetten om samen te werken. De twee uiterste energieën werken samen en creëren een achtergrond van waaruit we onze manifestatie kunnen gaan zien. Zonder deze eerste scheiding zouden we datgene dat gecreëerd wordt niet kunnen zien. Met toon 1 ben je begonnen doel(en) vast te stellen. Nu kan je je uitdagingen gaan bepalen.

Geen opmerkingen: