donderdag 6 februari 2014

8 Zaad maan 8 dag 1. Het is Gele Zon Solaire Toon 9.

VRIJDAG
NIEUWE MAAN(D) 8
13 maan(d)en van 28 dagen + 1 dag buiten de tijd = samen weer 365 dagen. Elk jaar van 7 februari tot en met 6 maart (28 dagen) is het Galactische Havik Maan(d).
Leef ik wat ik geloof?
Wees een gecentreerd toeschouwer van je eigen leven!
Daar gaan deze 28 dagen over.
Kernwoorden: modelleren, harmoniseren, integriteit (houd vast aan eigen normen en waarden, ook als deze van buitenaf onder druk staan).

Vorige maan heb je je afgestemd op de Grote Geest en op de omgeving om je heen. Deze maan(d) is het tijd om daadwerkelijk te zorgen dat je je acties daarop toepast, om in woord en daad in harmonie te gaan staan met de Grote Geest. Als vorm en inhoud met elkaar overeenstemming zijn ben je integer. Om dit te kunnen doen moet je je leven van bovenaf bezien, zoals een havik in de lucht.
In de cyclus van 4 (rood, wit, blauw, geel) is 8 de versterking van de actie van Toon 4. 'Modelleren' is de versterking van het 'meten en definiëren'. Wat bij Toon 4 nog geconstateerd werd, wordt nu in model gebracht.
Volgens de mythologie was de Havik het laatste stadium van reïncarnatie voor men door zou gaan naar een volgend leven op een hoger niveau van de evolutiespiraal.
De Havik vraagt je op zoek te gaan naar de waarheid. Hij stelt kritische vragen om te toetsen of dat wat hij ziet wel juist is. De opmerkzaamheid van de Havik is enorm, hij ziet over grote afstand en vanuit de hoogte overziet hij verleden en toekomst.
Wees opmerkzaam als de Havik zelf en leer naar je omgeving te kijken. Observeer het doodgewone in alles wat je doet. Het leven geeft je tekens. Sta er voor open en herken de boodschap als die zich voordoet. Waar deze ook vandaan komt.

Je hebt 28 dagen de tijd om je HARMONISATIE te vinden. En je benut de jaarenergie (Gele Zaad Galactische Toon 8) om duidelijkheid te krijgen in je hartsverlangende Geloof in jezelf!
Elke week van 7 dagen heeft een andere energie, 4x (4 is de kleinste cyclus van Maya Tzolkin: rood, wit, blauw, geel), zo kom je weer op 28 dagen.
De 1e 7 dagen ga je opstarten met in dit geval de vraag van deze maan(d). Volg hierin je hart, denk niet ik kan het niet. Denk en gebruik de kracht van de HAVIK om deze gedachte los te laten.
De 2e 7 dagen ga je verfijnen/bijstellen.
De 3e 7 dagen ga de energie verzamelen/aantrekken die helpt om te transformeren/om te zetten naar werkelijkheid.
De 4e en laatste 7 dagen van deze maan(d) wordt je INTEGRITEIT helder en je draagt het helemaal in je en straalt het uit. Je kunt jezelf niet voorstellen zonder deze HARMONISATIE.

Gedeeltes overgenomen uit het oude "13 manen werkboek van de natuurlijke tijd".
KIN 100
8 Zaad maan 8 dag 1
Het is Gele Zon Solaire Toon 9

GELE ZON

Kijk zo volledig mogelijk, allesomvattend naar jezelf en naar alles wat je tegenkomt. Besef dat alles goed is en dat alles recht heeft om te zijn. Laat oordelen en veroordelen los om ruimte binnenin jezelf te creëren. Vaak veroordeel je de ander voor iets waar je zelf de neiging toe hebt. Als je hiervan bewust wordt, verliest het zijn lading. Wij groeien allemaal naar volledige gelijkwaardigheid en onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en de ander. Je eigenwaarde is hierin de bepalende factor. Jij bent je eigen bron van onvoorwaardelijke liefde.

SOLAIRE TOON 9

De groeistap die je vandaag mag maken, is om je intenties voor het bereiken van het doel van deze golf helder te krijgen. Door je volledige betrokkenheid bij dit proces gebruik je je energie om uit te breiden en zo een nog groter werkgebied te bereiken. Doorzettingsvermogen helpt je dit project tot volgroeiing en volbrengen te krijgen. Jij wilt dat jouw schepping wordt afgemaakt. Hierdoor vindt er een verschuiving van 90 graden van dimensie plaats. We hebben nu 2 keer de 4 basiselementen gehad en gaan als het ware een etage hoger, als in een spiraal.


Geen opmerkingen: